0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na zakup kasy fiskalnej - 2017

Wielkość tekstu:

Ulga na zakup kasy

W 2017 roku w dalszym ciągu  będzie można skorzystać z  ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł.

Jakie warunki należy spełnić, żeby odliczyć ulgę na zakup kasy?

Aby możliwe było skorzystanie z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:

  • złożyć do urzędu skarbowego (jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania) pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscach ich używania do ewidencjonowania;

  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały  funkcje określone  w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Jak skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, musi odpowiednio wypełnić deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Więcej na ten temat w artykule Ulga na zakupkasyfiskalnej - deklaracja VAT.

Natomiast podmioty zwolnione z VAT w celu skorzystania z ulgi powinny złożyć stosowny wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, o czym więcej w publikacji Podmiot zwolniony z VAT a ulga na zakup kasy rejestrującej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów