0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca ma możliwość, by w tym celu zatrudnić innego pracownika, gdzie podstawą zatrudnienia będzie umowa na zastępstwo, obejmującą czas tej nieobecności. Termin wygaśnięcia umowy na zastępstwo nie musi być wyznaczony konkretną datą. Może nim być konkretne zdarzenie skutkujące jej rozwiązaniem np. dzień powrotu do pracy osoby zastępowanej. Umowa na zastępstwo jest wyłączona z obowiązku limitowania ze względu na ich liczbę oraz czas trwania.

Umowa na zastępstwo a ciąża osoby zastępującej

Art. 177 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać przed terminem wygaśnięcia umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy zatrudnionej na zastępstwo. Co ważniejsze jednak, umowa na zastępstwo z pracownicą w ciąży nie przedłuża się do dnia porodu, a wynika to z art. 177 § 3 Kodeksu pracy.

Przykład 1.

Jedna z pracownic korzysta z urlopu macierzyńskiego, a następnie zamierza korzystać z urlopu wychowawczego. Pracodawca zatrudnił na jej zastępstwo pracownicę, która po niespełna 3 miesiącach pracy okazała zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w ciąży. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, które będzie przedłużane prawdopodobnie aż do dnia porodu. Pracodawca może więc zatrudnić na zastępstwo tego samego pracownika kolejną osobę. Nie jest konieczne zawarcie umowy na zastępstwo osoby zastępującej, chyba że pracodawca będzie zamierzał kontynuować współpracę z dotychczasowym zastępcą.

Umowa na zastępstwo zostanie rozwiązana w momencie powrotu do pracy osoby zastępowanej. Bez znaczenia będzie stan ciąży pracownicy-zastępcy.

Umowa na zastępstwo - rozwiązanie

Umowa na zastępstwo ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Zgodnie z prawem, umowanazastępstwo wygasa w momencie powrotu do pracy osoby zastępowanej lub gdy przestanie istnieć podstawa jej zawarcia. Umowę taką można również rozwiązać:

  • za porozumieniem stron, przez cały okres trwania umowy,
  • bez wypowiedzenia z winy pracownika lub pracodawcy,
  • za wypowiedzeniem przed końcem umowy poprzez złożenie wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo to taki sam okres jak w przypadku umów na czas określony i nieokreślony, wynosi odpowiednio:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów