0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na pomoc prawną a koszty uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Urząd skarbowy wszczął wobec mnie kontrolę. Do reprezentowania mnie w trakcie kontroli ustanowiłem pełnomocnika, doradcę podatkowego. Za jego usługi otrzymałem fakturę. Czy poniesione wydatki na pomoc prawną zaliczyć do kosztów?

Mariusz, Kluczbork

 

Nie ma przeszkód, aby wydatki na pomoc prawną (reprezentację przed organami podatkowymi) zaliczyć do kosztów.

Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty.

W powołanym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

Ponadto w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty nie zostały wymienione wydatki na pomoc prawną.

Do reprezentowania przed organami podatkowymi podatnicy mogą skorzystać z pomocy prawnej. W mojej ocenie wydatki poniesione z tytułu profesjonalnej pomocy prawnej i zastępstwo w postępowaniu przed organem podatkowym, uiszczone na rzecz pełnomocnika - w opisanym przypadku doradcy podatkowego - mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 kwietnia 2016 r., sygn. IBPB-2-1/4511-85/16/HK, w której możemy przeczytać: (…) Kosztami uzyskania przychodów są wszelkie zatem wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo skutkowym z osiąganymi przychodami,

  • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów,

  • są właściwie udokumentowane.

Wydatki poniesione z tytułu profesjonalnej pomocy prawnej, uiszczone na rzecz pełnomocnika procesowego na podstawie zawartej z nim umowy o prowadzenie sprawy o zapłatę odszkodowania, w związku z reprezentowaniem Wnioskodawcy w postępowaniu przed sądem mogą stanowić koszty uzyskania przychodu (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów