0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kilometrówka a dojazdy z domu do klienta

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą na zasadach ogólnych z obowiązkiem prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej jest jednocześnie moim miejscem zamieszkania. Codziennie dojeżdżam do klienta, z którym współpracuję prywatnym samochodem niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych. Czy mogę wpisywać do kilometrówki przejazdy z domu do klienta i z powrotem. Ewentualnie czy można tego dokonać jednym wpisem ?

Zofia, Kraków

 

W celu ustalenia faktycznego przebiegu pojazdu podatnik ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Kilometrówka powinna zawierać informacje takie jak m.in.:

  • kolejny numer wpisu,

  • numer rejestracyjny pojazdu oraz pojemność silnika,

  • data wyjazdu,

  • cel wyjazdu,

  • opis trasy,

  • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,

  • stawkę za 1 km przebiegu,

  • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu,

  • nazwisko, imię oraz adres zamieszkania osoby użytkującej pojazd,

  • podpis przedsiębiorcy.

Zadaniem podatnika jest rejestrowanie w ewidencji wszystkich służbowych wyjazdów w danym miesiącu. Nie ma możliwości dokonania tego jednym sumarycznym wpisem. Każdą trasę należy wprowadzić osobno.

Jeżeli codzienne dojazdy z miejsca zamieszkania do siedziby klienta są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, a w konsekwencji do osiągnięcia przez Panią przychodów, wydatki poniesione na ten cel mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej do wysokości wynikającej z ewidencji przebiegu pojazdu, prowadzonej w związku z wykorzystywaniem prywatnego samochodu osobowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów