0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych już od 1 czerwca 2021!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

19 maja 2021 roku zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Rozporządzenie to wprowadza wyższy zasiłek dla bezrobotnych, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 2021 roku.

Ile wyniesie wyższy zasiłek dla bezrobotnych?

Według nowego rozporządzenia zasiłek dla bezrobotnych zostanie podwyższony i od 1 czerwca będzie wynosił dla zasiłku przyznanego:

 • po 31 grudnia 2009 roku: 
  • 1240,80 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,
  • 974,40 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku; 
 • do 31 grudnia 2009 roku – 730,90 zł. 

Przypomnijmy, że obecny zasiłek dla bezrobotnych obowiązujący od 1 września 2020 roku wynosi:

 • 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
 • 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Tak więc podwyżka dla osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych w pierwszym okresie wyniesie 40,80 zł, natomiast w drugim okresie – 32,10 zł.

Ile wynosi okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Podstawą prawną, która szczegółowo reguluje zasady wypłacania i pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jest ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W art. 73 ust. 1 określony został czas, przez jaki można pobierać zasiłek dla bezrobotnych i wynosi on:

 • 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju; 
 • 365 dni – dla bezrobotnych: 
  • zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub 
  • powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub 
  • którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
  • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów