0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych już od 1 czerwca 2023!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1 czerwca każdego roku ulega zmianie kwota waloryzacji zasiłku dla bezrobotnych. Dokonuje się tego na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług za rok poprzedni ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  Bezrobotnemu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, czyli tzw. kuroniówka, jeżeli zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy i spełnia określone warunki. 

#zobaczteż#

Ile wyniesie zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2023 roku? 

W związku ze wzrostem cen zasiłek dla bezrobotnych ulegnie podwyższeniu: 

  • 1 491,90 zł – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku, 

  • 1 171,60 zł – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Aktualnie wynosi 1 304,10 zł i 1 024,10 zł brutto.

Zasiłek dla bezrobotnych – jakie jeszcze wejdą zmiany? 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planuje wprowadzić w tym roku zmiany dotyczące przyznawania zasiłków dla bezrobotnych. Projekt ustawy przewiduje też, że osoby pozbawione pracy nie będą musiały rejestrować się jako bezrobotni, by uzyskać ubezpieczenie zdrowotne

Podsumowując, zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem krótkoterminowym służącym jako wsparcie finansowe dla osób szukających pracy, ale nie zastępuje ono stałego zatrudnienia. Zasiłek dla bezrobotnych w domyśle wypłacany jest przez 3 miesiące, lecz okres ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy. Bywają sytuacje, w których okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Decyzja ta zależy od stopy bezrobocia w danym regionie..

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów