0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodatek solidarnościowy i wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W minioną sobotę prezydent podpisał ustawę o dodatku solidarnościowym oraz podwyższeniu kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Kto może starać się o dodatkowe świadczenie? Jak złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy?

Kto jest uprawniony do dodatkowego świadczenia? 

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 wprowadziła nowy rodzaj świadczenia dla osób, które straciły źródło przychodu z powodu pandemii koronawirusa. Jednak dodatek solidarnościowy będzie przyznany po spełnieniu odpowiednich warunków – osoba zainteresowana

  • musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
  • w 2020 roku powinna podlegać ubezpieczeniom społecznym jako pracownik przez co najmniej 60 dni,
  • miała rozwiązaną umowę o pracę po 15 marca z powodu wypowiedzenia przez pracodawcę lub umowa wygasła z powodu upływu czasu, na jaki została zawarta,
  • w momencie składania wniosku nie podlega ubezpieczeniom społecznym (w tym ubezpieczeniu rolników oraz zdrowotnemu (z wyjątkiem ubezpieczenia w urzędzie pracy czy podlegania mu jako członek rodziny bądź też z uczelni)

Wniosek o dodatek solidarnościowy

Osoba, która chce pobierać dodatek solidarnościowy, powinna złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Co ważne, ten formularz dostępny jest wyłącznie elektronicznie. Oznacza to, że można go wypełnić i wysłać jedynie poprzez platformę PUE. Maksymalny termin złożenia tego dokumentu to 31 sierpnia

W jakiej kwocie będzie wypłacany dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy może zostać wypłacony za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek. Kwota za jeden miesiąc wynosi 1400 zł, a o świadczenie można się starać trzykrotnie. Maksymalnie można więc uzyskać z tego tytułu 4200 zł. ZUS będzie wypłacał dodatek w ciągu 7 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania świadczenia.

Podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych

Wspomniana ustawa zmienia również wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Zostanie on zwiększony do kwoty:

  1. 1200 zł miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  2. 942,30 zł miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Nowe stawki będą obowiązywały od 1 września 2020 r.

Wsparcie osób, które straciły pracę, jest bardzo ważne w tym trudnym czasie. Dodatek solidarnościowy jest jednym z tych świadczeń, które mogą wspomóc budżet domowy w dobie pandemii. Jednak należy pamiętać, aby spełnić wszystkie warunki i terminowo dochować formalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów