0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od 1 września!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 wprowadziła możliwość otrzymania dodatku solidarnościowego oraz podniosła kwotę zasiłku dla bezrobotnych. Nowe przepisy dotyczące zasiłku zaczną obowiązywać od 1 września 2020 roku. Sprawdź czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych w nowej kwocie!

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2020 roku?

Co do zasady zasiłek dla bezrobotnych wzrasta raz w roku 1 czerwca. Jednak w związku z epidemią koronawirusa w 2020 roku podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych zmieniała się aż 3 razy:

 • do 31 maja 2020 roku wynosiła:
  • 861,40 zł brutto przez pierwsze 90 dni;
  • 676,40 zł w kolejnych okresach świadczenia;
 • od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku wynosiła:
  • 881,30 zł brutto przez pierwsze 90 dni;
  • 692,00 zł w kolejnych okresach świadczenia;
 • od 1 września 2020 roku do odwołania będzie wynosić:
  • 1200 zł brutto przez pierwsze 90 dni;
  • 942,30 zł w kolejnych okresach świadczenia.

Od 1 września 2020 roku zasiłek dla bezrobotnych wynosi 1200 zł.
Co ważne, wysokość zasiłku zależy także od stażu pracy – czyli nie wszyscy otrzymują tę samą wysokość świadczenia. Zasiłek dla bezrobotnych może mieć trzy poniższe kwoty:

 1. Pełna wysokość, czyli 100% zasiłku dla osób posiadających staż pracy od 5 do 20 lat.
 2. Zasiłek obniżony, czyli 80% pełnej wysokości, otrzymają osoby ze stażem pracy mniejszym niż 5 lat.
 3. Zasiłek podwyższony, czyli 120% pełnej wysokości, jest dla osób, których staż pracy wynosi co najmniej 20 lat.

Wyższa kwota zasiłku wpłynie na wysokość innych świadczeń uzależnionych od zasiłku dla bezrobotnych, m.in.: stypendium przysługującego w okresie odbywania szkolenia, stażu czy przygotowania zawodowego dorosłych, dodatku aktywizacyjnego, świadczenia integracyjnego.

Kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest co najmniej roczny staż pracy i wykazanie, że pracownik przepracował minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. Do tej pory wnioskujący musiał za swoją pracę otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, czyli 2600 zł brutto. Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza w tym zakresie zmianę, dzięki której możliwe jest zaliczenie do okresu 365 dni uprawniających do prawa do zasiłku dla bezrobotnych czasu pracy objętego obniżonym wymiarem ze względu na COVID-19. Ustawa umożliwia zatem uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych także tym osobom, które pracując w obniżonym wymiarze czasu pracy, otrzymywały wynagrodzenie niższe niż aktualnie obowiązująca płaca minimalna (na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Aby otrzymać zasiłek, należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Można to zrobić online, korzystając ze strony https://www.praca.gov.pl, lub zgłaszając się osobiście w powiatowym urzędzie pracy.

Bezrobotni ze względu na kryzys gospodarczy mają większe trudności w znalezieniu nowej pracy niż przed marcem tego roku. Celem podwyższenia zasiłku dla bezrobotnych jest wsparcie finansowe w trudnym okresie po utracie pracy ze względu na koronawirusa.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów