0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rośnie liczba zwolnionych pracowników, a zasiłek dla bezrobotnych nadal niski!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czasy wciąż malejącego wskaźnika bezrobocia niestety dobiegły końca. Utrzymujący się stan epidemii w znaczącym stopniu wpłynął na liczbę zwalnianych osób. Zwolnienia obejmują zatrudnionych zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i w ramach umów cywilnoprawnych. Brak zatrudnienia przekłada się dla ludzi zwolnionych na brak środków na utrzymanie. Osoba zwolniona z pracy może wprawdzie liczyć na zasiłek dla bezrobotnych, jednak jego kwota jest rażąco niska. Czy liczne formy wsparcia oferowane przez rząd zakładają pomoc finansową dla bezrobotnych? Niestety odpowiedź nie jest pokrzepiająca.

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce

Przez długie lata w Polsce można było zaobserwować znaczny spadek liczby bezrobotnych. Na początku 2020 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 5,5%, co daje 922,2 tys. osób pozostających bez zatrudnienia.

Dla osób pozostających bez zatrudnienia, które dokonają rejestracji w powiatowym urzędzie pracy, przewidziany został zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji we właściwym urzędzie pracy.
Obecnie maksymalny wymiar zasiłku chorobowego w Polsce wynosi tylko 861,40 zł przez pierwsze 3 miesiące prawa do zasiłku, a przez kolejne – 676,40 zł. Kwoty te są przewidziane dla osób, których staż pracy przed rejestracją w urzędzie pracy wynosił od 5 do 20 lat.

Osoby, które przed rejestracją posiadały mniejszy staż, dostaną odpowiednio mniejsze świadczenie.

Dla porównania – w większości państw członkowskich UE świadczenie dla bezrobotnych wynosi w pierwszych miesiącach jego pobierania nie mniej niż 50% wynagrodzenia z okresu poprzedzającego utratę pracy. Zdecydowanym liderem w obszarze godnych świadczeń dla bezrobotnych jest Luksemburg, gdzie zasiłek dla tej grupy osób wynosi 80% wynagrodzenia, przy czym nie więcej niż 250%  płacy minimalnej, czyli 5177,75 euro miesięcznie.

Projekt ustawy o wyższym zasiłku dla bezrobotnych złożony przez Lewicę

Do tej pory żadna z proponowanych ulg czy form wsparcia zawartych w Tarczach Antykryzysowych proponowanych przez rząd nie objęły zasiłków dla bezrobotnych. Kwota zasiłku pozostaje cały czas tak samo niska. Warto jednak przypomnieć, że od 23 kwietnia w Dzienniku Ustaw znajduje się propozycja złożona przez Lewicę.

23 kwietnia 2020 r. Lewica złożyła poselski projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym, w ramach którego proponowane jest podniesienie zasiłku dla bezrobotnych.
Projekt zakłada podniesienie wysokości zasiłku dla bezrobotnych do 50% kwoty ostatnio pobieranego wynagrodzenia przez byłego pracownika, przy czym kwota ta nie mogłaby być niższa niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień wypłaty świadczenia. Jednocześnie kwota nie byłaby wyższa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym tę datę.

Projekt Lewicy zakłada również możliwość wprowadzenia tzw. dodatkowego świadczenia pieniężnego „kryzysowego”. Przewidziany czas wypłat to początkowa faza kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią koronawirusa.

Sytuacja osób bezrobotnych w Polsce na ten moment nie uległa poprawie. Gdyby propozycja złożona przez Lewicę została uchwalona, poziom życia osób zwolnionych w dobie koronawirusa mógłby znacząco się podnieść. Lewicę w tym obszarze wspiera również Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, które od wielu lat postuluje o polepszenie bytu bezrobotnych Polaków.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów