0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup nowych środków transportu w innym kraju UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kupiłam jacht morski w Niemczech i otrzymałam fakturę dokumentującą transakcję. W Polsce zapłaciłam VAT w wysokości 23%. Na jakim druku powinnam dokonać rozliczenia, gdy nastąpił wewnątrzwspólnotowy zakup nowych środków transportu?

Anna, Wrocław

 

W przypadku zakupu środka transportu od kontrahenta z innego kraju Unii, zazwyczaj u nabywcy będącego przedsiębiorcą występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT). Warunki, jakie muszą być spełnione, aby wystąpiło WNT, określone są w art. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z powołanym artykułem przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Należy podkreślić, że WNT występuje wówczas, gdy dwie strony transakcji są czynnymi podatnikami VAT lub podatku od wartości dodanej, a sprzedaż nie jest opodatkowana na zasadzie marży. Status sprzedawcy i nabywcy nie ma jednak znaczenia, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu. W takim przypadku zawsze występuje WNT.

Zakup nowych środków transportu, które mają być przez nabywców zarejestrowane na terytorium kraju lub gdy nie podlegają rejestracji, ale mają być użytkowane na terytorium kraju, powoduje, że podatek od takich zakupów należałoby zapłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Dodatkowo do naczelnika urzędu skarbowego należy złożyć informację na druku VAT-23 o dokonaniu zakupu jachtu w ramach WNT, załączając kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu oraz dowód odprowadzenia podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów