0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieodliczony podatek od WNT a koszty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działalności handlowej prowadzę PKPiR. W zakresie podatku VAT korzystam ze zwolnienia ze względu na obroty. Towary sprowadzam z Niemiec. Jako podatnik unijny otrzymuję faktury od zagranicznych dostawców, opodatkowane stawką VAT 0%. Składam deklarację VAT-8 i odprowadzam podatek należny do urzędu skarbowego w Polsce. Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie stanowi dla mnie podatku naliczonego, gdyż jestem podatnikiem podmiotowo zwolnionym. Czy mogę nieodliczony podatek zaliczyć do kosztów?

Piotr, Szczecin

 

W przedstawionym stanie faktycznym może Pan zaliczyć nieodliczony podatek od WNT bezpośrednio w koszty w dacie jego zapłaty.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami podatkowymi mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Z treści art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do ujęcia w ciężar kosztów uzyskania przychodów podatku należnego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, m.in. w przypadku importu usług, jednak jedynie w zakresie, w jakim podatek należny nie stanowi jednocześnie podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Co więcej, kosztem uzyskania przychodów nie jest podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.

Dlatego też może Pan zaliczyć nieodliczony podatek VAT od WNT do kosztów. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, w interpretacji indywidualnej, sygn. IPTPB1/4511-73/15-4/KO, z 14 maja 2015 r., gdzie możemy przeczytać:

(…) Z uwagi na to, że w związku z zakupem towarów z Wielkiej Brytanii Wnioskodawca jest podatnikiem rozliczającym wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przedmiotowej sprawie - rozpatrując możliwość zaliczenia podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów - należy odnieść się do regulacji zawartej w art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze opis stanu faktycznego przedstawiony we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz treść art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) tiret pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazać należy, że w sytuacji, gdy w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, ma On prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty podatku od towarów i usług niepodlegającej odliczeniu (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów