Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup środków trwałych finansowanych z dotacji PUP

Zakupiłam ze środków uzyskanych z dotacji z PUP środek trwały o wartości powyżej 3500 zł. Czy wydatek ten może stanowić dla mnie koszt uzyskania przychodu?

Justyna, Lublin

 

Do środków trwałych firmy zalicza się przedmioty przeznaczone wyłącznie na cele prowadzonej działalności o przewidywanym okresie użytkowania powyżej 1 roku, które są kompletne i zdatne do użytku.

Jeśli przedmiot zakupiony ze środków z dotacji PUP umieści Pani w ewidencji środków trwałych, to wydatek ten nie może stanowić kosztu podatkowego. Bowiem wydatki na zakup środków trwałych finansowanych z dotacji nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

Natomiast wprowadzone do ewidencji środków trwałych finansowanych z dotacji przedmioty należy amortyzować. W tym wypadku jednak odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztu podatkowego.