0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zlecenie innemu podmiotowi części swoich umów - jak udokumentować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność związaną z tłumaczeniem tekstów. Czy część moich zleceń mogę przekazać innemu tłumaczowi? Jak udokumentować taką czynność? Czy mogę z nim zawrzeć jakąś umowę albo on może wystawić mi rachunek? Jak rozwiązać tą kwestię?

 Tomek, Gdańsk

 

Jeśli umowa zawarta z klientem tego nie zabrania, wówczas może Pan przekazać zlecenie innemu podmiotowi.

W sytuacji, gdy przekazuje Pan zlecenie innemu podmiotowi, który prowadzi działalność gospodarczą, wówczas może on Panu wystawić fakturę sprzedaży, a Pan może dokonać refaktury tej usługi na podmiot zlecający. Czyli po otrzymaniu faktury za wykonaną usługę na jej podstawie może Pan wystawić fakturę osobie, dla której zlecenie jest wykonywane.

Natomiast, gdy wykonanie usługi podzleca Pan osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, konieczne jest podpisanie umowy z tą osobą. W zależności od charakteru wykonywanej usługi może to być np. umowa zlecenie czy też umowa o dzieło. Zaś rozliczenie takiej umowy będzie następowało na podstawie rachunków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów