0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana serii numeracji w trakcie trwania roku podatkowego

Wielkość tekstu:

Czy mogę dokonać zmiany serii numeracji faktur sprzedażowych począwszy od przyszłego miesiąca?

Aleksander, Kamień Pomorski

 

Nie ma regulacji prawnych, które zabraniałyby czy dopuszczały zmianę serii numeracji faktur w trakcie roku. W związku z tym ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy takie zachowanie jest dopuszczalne. Decyzja w tej kwestii należy do Pana.

Proszę pamiętać, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie faktur: "Faktura powinna zawierać kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę."

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów