Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana serii numeracji w trakcie trwania roku podatkowego

Czy mogę dokonać zmiany serii numeracji faktur sprzedażowych począwszy od przyszłego miesiąca?

Aleksander, Kamień Pomorski

 

Nie ma regulacji prawnych, które zabraniałyby czy dopuszczały zmianę serii numeracji faktur w trakcie roku. W związku z tym ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy takie zachowanie jest dopuszczalne. Decyzja w tej kwestii należy do Pana.

Proszę pamiętać, że zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie faktur: "Faktura powinna zawierać kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę."