0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korygowanie błędu w adresie nabywcy poprzez notę korygującą

Wielkość tekstu:

Na fakturze, którą otrzymałem od dostawcy znalazłem literówkę w adresie. Czy muszę korygować ten błąd? Jeżeli tak, to jakim dokumentem?

Mateusz, Pszenno

 

Jak wynika z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów m.in. w sprawie wystawiania faktur nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi może wystawić dokument nazywany notą korygującą.

Noty nie można wystawić w momencie, gdy błąd dotyczy:

 • miary i ilości (liczby) dostarczonych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto);
 • kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem.

Sporządzona nota powinna zawierać wyrazy "NOTA KORYGUJĄCA" oraz dane, takie jak:

 • numer kolejny i datę jej wystawienia;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku, jak również numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy nota korygująca, określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 6 (data wystawienia oraz data dostawy towaru/wykonania usług);
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Co ważne nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów