Poradnik Przedsiębiorcy

Przekroczenie limitu kosztów w kilometrówce

W mojej firmie wykorzystuję prywatny samochód osobowy, który rozliczam w ramach kilometrówki. W tym miesiącu będę musiała przeprowadzić w nim dość poważny remont i zakupić części na stosunkowo dużą sumę. Jednak wiem, że do kosztów firmy mogę zaliczyć te wydatki tylko w takiej wartości, w jakiej pozwala na to limit. Czy mogę koszty części do samochodu rozłożyć na jakieś raty i rozliczyć je w ciągu kilku miesięcy rozliczania kilometrówki, tak żeby nie przepadły?

Anna, Wrocław

 

Wydatki w ramach kilometrówki są rozliczane narastająco w ciągu całego roku podatkowego. Oznacza to, że jeśli w danym miesiącu wystąpi nadwyżka poniesionych kosztów nad limitem, to zostanie ona rozliczona w miesiącu następnym, w ramach kolejnego limitu. Jeśli nadal koszty będą wyższe niż jest to możliwe do zaliczenia, przeniesione zostaną do okresu kolejnego.

Analogicznie postępuje się także w drugą stronę - jeśli to limit jest wyższy, niż poniesione w danym miesiącu wydatki na samochód, to nadwyżka ta zostanie przeniesiona na miesiące kolejne. Podsumowanie kilometrówki następuje dopiero na zakończenie roku podatkowego.