Poradnik Przedsiębiorcy

Podatki dochodowe

Czy wydatki na zieleń wokół siedziby firmy stanowią koszty reprezentacji?

Wokół siedziby firmy roztaczają się zazwyczaj tereny zielone, z związku z którymi przedsiębiorstwo ponosi pewne koszty utrzymania. Prawidłowe ujęcie tych kosztów w PKPiR budzi wiele wątpliwości. czytaj dalej

Kara umowna za opóźnienie realizacji projektu a koszty podatkowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z określonym ryzykiem. Przedsiębiorca musi liczyć się z możliwością ponoszenia różnych kar umownych, związanych z niewłaściwym wywiązywaniem się z zawartych umów. czytaj dalej

Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na zakup nieruchomości stanowią koszty uzyskania przychodu?

Podatnicy, aby prowadzić działalność gospodarczą, potrzebują odpowiedniej siedziby - mieszkania czy też większego lokum np. całego budynku. czytaj dalej

Kto nie musi prowadzić KPiR?

Nie każdy przedsiębiorca musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które: czytaj dalej

Polisa na życie przedsiębiorcy a koszty

Jak wiadomo w kosztach przedsiębiorca może ująć wszelkiego rodzaju wydatki, które spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych, który mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów czytaj dalej

Limity dla przedsiębiorców w 2013 roku

Rok 2013 to rok wielu zmian, w tym m.in. dotyczące limitów, które stanowią podstawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. czytaj dalej

Opodatkowanie najmu ryczałtem w przypadku przedsiębiorcy

Obok prowadzenia działalności gospodarczej, podatnik może uzyskiwać dochód również z innych źródeł. czytaj dalej

Koszty pracownicze zwolnione z podatku dochodowego

Każdy pracodawca przyznając swojemu pracownikowi, zarówno obecnemu, jak i byłemu, jakiekolwiek świadczenie powinien sprawdzić, czy jest ono zwolnione z podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne. czytaj dalej

Co jest przychodem u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym?

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się z podatku dochodowego za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czytaj dalej

Definicja prezentów o małej wartości

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez przedsiębiorcę jednej osobie towary: czytaj dalej

Możesz płacić podatek w formie stałej zaliczki

Obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego zna każdy przedsiębiorca. czytaj dalej

Czy zwrot wydatków z karty kredytowej stanowi przychód do opodatkowania?

Banki kuszą przedsiębiorców różnymi promocjami, dzięki którym przedstawiane oferty są bardzo konkurencyjne. Popularny stał się m.in. zwrot wydatków z karty kredytowej. czytaj dalej

Pomniejszenie zaliczek podatku dochodowego o składki

pomniejszenie zaliczek Wysokość zaliczek na podatek dochodowy jest, co do zasady, zmienna, gdyś ustalana jest od bieżącego dochodu. Jednak podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy w stałej wysokości czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Czy zakupiony samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł musi zostać wpisany do ewidencji środków trwałych?
Zobacz odpowiedź eksperta