0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

19 wyników dla tematu: wartosci-niematerialne-i-prawne

Artykuły:

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - warto wiedzieć!

Prowadzisz działalność gospodarczą i użytkujesz wartości niematerialne i prawne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jakie składniki majątku należy zakwalifikować jako WNiP oraz jak powinna przebiegać amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych.

10 kwietnia 2024

Wszystko o wartościach niematerialnych i prawnych

Wartości niematerialne i prawne, w skrócie: WNIP to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o określonym okresie ekonomicznej użyteczności dla potrzeb jednostki. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

13 marca 2024

Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych - warto wiedzieć!

Wartości niematerialne i prawne są jedną ze składowych aktywów, które to stają się coraz ważniejsze w przedsiębiorstwach. Jak prawidłowo ujmować wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych? W artykule przedstawiamy księgowanie tych składników!

10 lutego 2022

Amortyzacja programu komputerowego w księdze podatkowej

Jak powinna zostać wykazana amortyzacja programu komputerowego w księgach podatkowych? Dowiedz się, kiedy i na jakich zasadach podatnik zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od zakupionych wartości niematerialnych i prawnych.

17 marca 2021

Czym jest WNiP - podstawowe informacje

WNiP, czyli wartość niematerialna i prawna - czym jest i jakiego obszaru finansów dotyczy? Czy WNiP może podlegać amortyzacji? Jak ulepszyć WNiP? Czy można zlikwidować WNiP? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

26 kwietnia 2019

Wartości niematerialne i prawne a ograniczenia dotyczące amortyzacji

Wartości niematerialne i prawne często były wykorzystywane w celu wygenerowania kosztów podatkowych. W związku ze zmianami ustawy, od stycznia 2018 roku działania te uległy ograniczeniu, szczególnie w zakresie odpisów amortyzacyjnych. Przeczytaj artykuł!

4 maja 2018

Środek trwały wykorzystywany do celów prywatnych

Czy środek trwały wprowadzony do ewidencji środków trwałych może być wykorzystywany również do celów prywatnych? W jakich sytuacjach odpisów amortyzacyjnych nie można zaliczyć kosztów uzyskania przychodu? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

29 września 2017

Wartości niematerialne i prawne a modernizacja

Prowadząc działalność gospodarcze, przedsiębiorcy posiadają w składnikach majątku firmy wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji tak jak środki trwałe!

29 sierpnia 2017

Wartości niematerialne i prawne - wartość początkowa

Nabywając do firmy wartości niematerialne i prawne, jak mogę ustalić ich wartość początkową?

17 sierpnia 2017

Czym różni się ulepszenie środka trwałego od remontu?

Przedsiębiorca, który posiada w firmie środki trwałe powinien wiedzieć jak odróżnić wydatki poniesione na remont od tych, które stanowią ulepszenie środka trwałego. Bowiem poprawne ujęcie danych kosztów ma wpływ na rozliczenie podatkowe.

4 sierpnia 2017

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych - podstawowe informacje

Przedsiębiorcy oprócz środków trwałych mogą użytkować w firmie wartości niematerialne i prawne. Jak powinna prawidłowo przebiegać amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych. Przeczytaj artykuł i sprawdź, ile wynosi minimalny okres amortyzacji.

31 lipca 2017

Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej

Czy możliwe jest ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej? Zobacz, co każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć na temat ulepszenia wartości niematerialnych i prawnych. Sprawdź,jak obliczyć ich wartość początkową oraz amortyzację.

20 stycznia 2017

Wartości niematerialne i prawne - warto wiedzieć

Przedsiębiorco, czy wiesz czym są wartości niematerialne i prawne oraz w jaki sposób należy je wycenić oraz amortyzować? Sprawdź, czy możliwa jest modernizacja! Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule!

19 stycznia 2017

Dodatkowy moduł programu - rozliczenie

Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć dodatkowy moduł programu do firmy? Powinien potraktować go jako ulepszenie a może jako oddzielną wartość niematerialną i prawną? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.

21 listopada 2016

Program komputerowy - jaka stawka amortyzacji?

Czy zakupiony przez przedsiębiorcę program komputerowy o wartości powyżej 3 500 zł jest środkiem trwałym? Jaką stawkę amortyzacji należy w takiej sytuacji zastosować? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

14 listopada 2016

Wartości niematerialne i prawne – definicja

Wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe,

8 października 2016

Wartości niematerialne i prawne w działalności gospodarczej

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, które nadają się do ekonomicznego wykorzystania. Sprawdź, jak obliczyć ich wartość początkową i jak je prawidłowo amortyzować.

24 września 2016

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. II

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to idealne narzędzie do optymalizacji podatkowej. Sprawdź, kiedy warto obniżyć stawki amortyzacyjne oraz jak korzystnie likwidować środki trwałe oraz WNiP.

1 września 2016

Wartości niematerialne i prawne - co to takiego

Wartości niematerialne i prawne - definicja Zgodnie z przepisami przez wartości niematerialne i prawne należy zakwalifikować nabyte przez firmę prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użytecznośc

12 lutego 2016

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów