Poradnik Przedsiębiorcy

Bilety lotnicze za zagraniczną delegację

W związku pozyskaniem nowego klienta musiałem do niego polecieć na Jamajkę, żeby dokonać pomiarów w celu realizacji zamówienia. W tym samym czasie moi znajomi lecieli w to samo miejsce na wakacje. Zakupiliśmy wspólnie bilety, jednak przy każdym nazwisku uwzględnione są koszty przypadające na daną osobę. Dodatkowo bilety lotnicze zostały zakupione w Niemczech i widnieje na nich stawka 22%. W jaki sposób można rozliczyć tak zakupione bilety?

Przemysław, Szamotuły

 

Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku VAT, to w przypadku usług transportu międzynarodowego osób (morskiego i lotniczego) zobowiązanym do zapłaty jest podmiot, który te usługi wykonał. W związku z powyższym zobligowanym do rozliczenia i zapłaty podatku VAT jest podmiot świadczący usługi lotnicze, w tym wypadku firma niemiecka.

Natomiast jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to w przypadku biletów zbiorowych, gdzie wyszczególniona jest kwota do każdego z nazwisk z osobna, możliwe jest ich zaliczenie do wydatków firmowych. W związku z tym bilet w wartości brutto (w kwocie odpowiadającej cenie biletu za Pana) co do zasady należy zaksięgować do kolumny 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Możesz ocenić ten artykuł