Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup telefonu na raty - księgowanie krok po kroku

Przedsiębiorcy przy podpisywaniu umowy z operatorem sieci komórkowej często decydują się na zakup telefonu za symboliczną złotówkę. Nie należy przy tym zapominać, że transakcja ta w rzeczywistości to zakup telefonu na raty - do należności za comiesięczne opłaty abonamentowe przedsiębiorca będzie zobowiązany doliczać wartość rat zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. Sprawdź, jak przebiega księgowanie telefonu kupionego na raty w systemie wFirma.pl!

Zakup telefonu na raty w systemie wFirma.pl

Pan Karol prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczaną na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT (deklaracja VAT-7). Przedłużając umowę z operatorem sieci komórkowej, dostał ofertę zakupu telefonu na raty. W związku z tym 14 sierpnia 2019 r. nabył aparat o wartości netto 1 300 zł oraz otrzymał fakturę wystawioną tego samego dnia. Przy zakupie telefonu wpłacił kwotę netto 1 zł. Pozostałą część należności za sprzęt zobowiązany jest zapłacić w 12 miesięcznych ratach - każda po 108,25 zł netto (brutto 133,15 zł) zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Umowa określa, iż zapłata ma nastąpić do 25 dnia każdego miesiąca razem z należnościami za abonament i rozmowy. Pierwsza rata ma zostać zapłacona do 25 września 2019 r., ostatnia do 25 sierpnia 2020 r.

Przedsiębiorca zewidencjonował w księdze przychodów i rozchodów pełną kwotę z otrzymanej faktury w dacie 14 sierpnia 2019 r,w kolumnie 13 (inne wydatki związane z działalnością gospodarczą) w kwocie 1 300 zł (wartość netto z faktury).

W systemie wFirma.pl fakturę taką należy księgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/BEZ VAT. Następnym krokiem jest uzupełnienie danych, dotyczących kontrahenta, wpisanie numeru dokumentu, wybór metody płatności, określenie daty wystawienia oraz otrzymania faktury.

zakup telefonu na raty

W pojawiającym się oknie w polu TERMIN PŁATNOŚCI należy wpisać termin zapłaty ostatniej raty, wskazany w harmonogramie (25/08/2020), natomiast w okienku ZAPŁACONO powinna pojawić się dotychczas opłacona kwota, a więc 1,23 zł (1 zł netto plus 23% VAT).

Kolejnym krokiem jest wybór RODZAJU WYDATKU - INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ oraz wprowadzenie wartości netto - 1 300 zł. System automatycznie dokona przeliczenia naliczonego podatku VAT (299 zł) oraz kwoty brutto (1 599 zł).

zakup telefonu na raty

Cały podatek VAT od wspomnianej faktury pan Karol powinien wykazać w deklaracji składanej za sierpień, czyli do 25 września 2019 r.

Schemat generowania deklaracji VAT w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl automatycznie dokona ujęcia naliczonego podatku VAT w deklaracji VAT-7 za sierpień. W celu wygenerowania deklaracji należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ.

zakup telefonu na raty

Kolejne faktury od operatora sieci telefonii komórkowej, jakie trafią do rąk pana Karola, będą zawierały pozycje dotyczące opłat abonamentowych i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Do kwoty do zapłaty zostanie osobno dodana wartość raty brutto. Obowiązkiem pana Karola będzie zapłata łącznej kwoty, a także standardowe zewidencjonowanie w KPiR oraz w rejestrze zakupu VAT opłat abonamentowych i pokrewnych.

Zakup telefonu na raty - rozliczenie płatności

Użytkownik wfirma.pl po otrzymaniu takiej faktury powinien podzielić ewidencjonowanie w systemie na dwa etapy. Po pierwsze - dokument ten należy zaksięgować standardowo, przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/BEZ VAT, jako RODZAJ WYDATKU, wybierając KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Ważne jest, aby w tym miejscu wpisać jedynie wartość opłaty abonamentowej i innych kosztów, bez wartości raty za telefon.

Kolejnym etapem, już po zapłaceniu należności wynikającej z faktury, jest rozliczenie wartości samej raty. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI, zmienić filtr na miesiąc zaksięgowania faktury za telefon na raty (sierpień 2019), odnaleźć konkretny dokument, zaznaczyć go i z paska zadań wybrać opcję ROZLICZ. Inną możliwością jest metoda przez zakładkę CRM, w której należy odnaleźć rzeczonego kontrahenta, kliknąć na jego nazwę i przejść do zakładki WYDATKI. Następnym krokiem jest odnalezienie faktury za telefon, zaznaczenie jej i z paska zadań wybranie opcji ROZLICZ.

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić datę uregulowania raty (załóżmy, że pan Karol opłacił fakturę za media 22 września 2019 r.) oraz wysokość raty w kwocie brutto (133,15 zł), wybrać metodę płatności, a następnie kliknąć ZAPISZ. Działanie to spowoduje, że zmienią się wartości w kolumnie Zapłacono oraz Pozostało.

Czynności te należy powtarzać każdorazowo po otrzymaniu kolejnej faktury i opłaceniu kolejnej raty.