Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup telefonu na raty - księgowanie krok po kroku

Przedsiębiorcy przy podpisywaniu umowy z operatorem sieci komórkowej często decydują się na zakup telefonu za symboliczną złotówkę. Nie należy przy tym zapominać, że transakcja ta w rzeczywistości to zakup telefonu na raty - do należności za comiesięczne opłaty abonamentowe przedsiębiorca będzie zobowiązany doliczać wartość rat zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. Sprawdź, jak przebiega księgowanie telefonu kupionego na raty w systemie wFirma.pl - przeanalizujemy to na przykładzie.

Zakup telefonu na raty w systemie wFirma.pl

Pan Karol prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczaną na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT (deklaracja VAT-7). Przedłużając umowę z operatorem sieci komórkowej, dostał ofertę zakupu telefonu na raty. W związku z tym 18 września 2017 roku nabył aparat o wartości netto 1 300 zł oraz otrzymał fakturę wystawioną tego samego dnia. Przy zakupie telefonu wpłacił kwotę netto 1 zł. Pozostałą część należności za sprzęt zobowiązany jest zapłacić w 12 miesięcznych ratach - każda po 108,25 zł netto (brutto 133,15 zł) zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Umowa określa, iż zapłata ma nastąpić do 25 dnia każdego miesiąca razem z należnościami za abonament i rozmowy. Pierwsza rata ma zostać zapłacona do 25 października, ostatnia do 25 września 2018 roku.

Przedsiębiorca zewidencjonował w księdze przychodów i rozchodów pełną kwotę z otrzymanej faktury w dacie 18 września 2017 roku, w kolumnie 13 (inne wydatki związane z działalnością gospodarczą) w kwocie 1 300 zł (wartość netto z faktury).

W systemie wFirma.pl fakturę taką należy księgować przez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA. Następnym krokiem jest uzupełnienie danych, dotyczących kontrahenta, wpisanie numeru dokumentu, wybór metody płatności, określenie daty wystawienia oraz otrzymania faktury.

Zakup telefonu na raty - dodaj fakturę

W polu TERMIN PŁATNOŚCI należy wpisać termin zapłaty ostatniej raty, wskazany w harmonogramie (25/09/2018), natomiast w okienku ZAPŁACONO powinna pojawić się dotychczas opłacona kwota, a więc 1,23 zł (1 zł netto plus 23% VAT).

Kolejnym krokiem jest wybór RODZAJU WYDATKU - INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ oraz wprowadzenie wartości netto - 1 300 zł. System automatycznie dokona przeliczenia naliczonego podatku VAT (299 zł) oraz kwoty brutto (1 599 zł).

Zakup telefonu na raty - inne wydatki

Cały podatek VAT od wspomnianej faktury pan Karol powinien wykazać w deklaracji składanej za wrzesień, czyli do 25 października 2017.

Schemat generowania deklaracji VAT w systemie wFirma.pl

System wFirma.pl automatycznie dokona ujęcia naliczonego podatku VAT w deklaracji VAT-7 za październik. W celu wygenerowania deklaracji należy przejść do zakładki BIURO » DEKLARACJE » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ.

Zakup telefonu na raty - deklaracje

Kolejne faktury od operatora sieci telefonii komórkowej, jakie trafią do rąk pana Karola, będą zawierały pozycje dotyczące opłat abonamentowych i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Do kwoty do zapłaty zostanie osobno dodana wartość raty brutto. Obowiązkiem pana Karola będzie zapłata łącznej kwoty, a także standardowe zewidencjonowanie w KPiR oraz w rejestrze zakupu VAT opłat abonamentowych i pokrewnych.

Zakup telefonu na raty - rozliczenie płatności

Użytkownik wfirma.pl po otrzymaniu takiej faktury powinien podzielić ewidencjonowanie w systemie na dwa etapy. Po pierwsze - dokument ten należy zaksięgować standardowo, przez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT, jako RODZAJ WYDATKU, wybierając KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Ważne jest, aby w tym miejscu wpisać jedynie wartość opłaty abonamentowej i innych kosztów, bez wartości raty za telefon.

Kolejnym etapem, już po zapłaceniu należności wynikającej z faktury, jest rozliczenie wartości samej raty. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI, zmienić filtr na miesiąc zaksięgowania faktury za telefon na raty (wrzesień 2017), odnaleźć konkretny dokument, zaznaczyć go i z paska zadań wybrać opcję ROZLICZ. Inną możliwością jest metoda przez zakładkę CRM, w której należy odnaleźć rzeczonego kontrahenta, kliknąć na jego nazwę i przejść do zakładki WYDATKI. Następnym krokiem jest odnalezienie faktury za telefon, zaznaczenie jej i z paska zadań wybranie opcji ROZLICZ.

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić datę uregulowania raty (załóżmy, że pan Karol opłacił fakturę za media 22 października 2017 r.) oraz wysokość raty w kwocie brutto (133,15 zł), wybrać metodę płatności, a następnie kliknąć ZAPISZ. Działanie to spowoduje, że zmienią się wartości w kolumnie Zapłacono oraz Pozostało.

Czynności te należy powtarzać każdorazowo po otrzymaniu kolejnej faktury i opłaceniu kolejnej raty.