0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup telefonu na raty - księgowanie krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy przy podpisywaniu umowy z operatorem sieci komórkowej często decydują się na wymianę dotychczasowego telefonu na nowy. Nie należy przy tym zapominać, że transakcja ta w rzeczywistości to zakup telefonu na raty - do należności za comiesięczne opłaty abonamentowe przedsiębiorca będzie zobowiązany doliczać wartość rat zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. Sprawdź, jak przebiega księgowanie telefonu kupionego na raty!

Zakup telefonu na raty - ujęcie na gruncie PIT i VAT

Prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o KPiR i będąc czynnym podatnikiem VAT, zakup telefonu wykorzystywanego w firmie może być uznany za koszt podatkowy, a z faktury zakupu możliwe jest odliczenie VAT. Przedłużając umowę z operatorem sieci komórkowej, przedsiębiorcy otrzymują oferty zakupu telefonu na raty.

Przykład 1.

Pan Karol, nabywając 14 marca 2021 r. aparat o wartości netto 1 300 zł oraz otrzymał fakturę wystawioną tego samego dnia. Przy zakupie telefonu wpłacił kwotę netto 1 zł. Pozostałą część należności za sprzęt zobowiązany jest zapłacić w 12 miesięcznych ratach - każda po 108,25 zł netto (brutto 133,15 zł) zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Umowa określa, iż zapłata ma nastąpić do 25 dnia każdego miesiąca razem z należnościami za abonament i rozmowy. Pierwsza rata ma zostać zapłacona do 25 kwietnia 2021 r., ostatnia do 25 marca 2022 r.

Przedsiębiorca zewidencjonował w księdze przychodów i rozchodów pełną kwotę z otrzymanej faktury w dacie 14 marca 2021 r, w kolumnie 13 (inne wydatki związane z działalnością gospodarczą) w kwocie 1 300 zł (wartość netto z faktury).

W systemie wfirma.pl fakturę taką należy księgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT). Następnym krokiem jest uzupełnienie danych, dotyczących kontrahenta, wpisanie numeru dokumentu, wybór metody płatności, określenie daty wystawienia oraz otrzymania faktury.

Zakup telefonu na raty - pozostałe wydatki

W pojawiającym się oknie w polu TERMIN PŁATNOŚCI należy wpisać termin zapłaty ostatniej raty, wskazany w harmonogramie (25/03/2022), natomiast w okienku ZAPŁACONO powinna pojawić się dotychczas opłacona kwota, a więc 1,23 zł (1 zł netto plus 23% VAT).

Kolejnym krokiem jest wybór RODZAJU WYDATKU - INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ oraz wprowadzenie wartości netto - 1 300 zł. System automatycznie dokona przeliczenia naliczonego podatku VAT (299 zł) oraz kwoty brutto (1 599 zł).

Cały podatek VAT od wspomnianej faktury Pan Karol powinien wykazać w pliku JPK_V7 za marzec, czyli do 25 kwietnia 2021 r.

Zakup telefonu na raty a faktura za abonament

Po otrzymaniu faktury za abonament w kolejnych miesiącach Pan Karol powinien podzielić ewidencjonowanie w systemie na dwa etapy. Po pierwsze - dokument ten należy zaksięgować standardowo, przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT), jako RODZAJ WYDATKU, wybierając KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Ważne jest, aby w tym miejscu wpisać jedynie wartość opłaty abonamentowej i innych kosztów, bez wartości raty za telefon.

Kolejnym etapem, już po zapłaceniu należności wynikającej z faktury, jest rozliczenie wartości samej raty. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI, zmienić filtr na miesiąc zaksięgowania faktury za telefon na raty (marzec 2020), odnaleźć konkretny dokument, zaznaczyć go i z paska zadań wybrać opcję ROZLICZ. Inną możliwością jest metoda przez zakładkę CRM, w której należy odnaleźć rzeczonego kontrahenta, kliknąć na jego nazwę i przejść do zakładki WYDATKI. Następnym krokiem jest odnalezienie faktury za telefon, zaznaczenie jej i z paska zadań wybranie opcji ROZLICZ.

zakup telefonu na raty

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić datę uregulowania raty (załóżmy, że Pan Karol opłacił fakturę za media 22 kwietnia 2021 r.) oraz wysokość raty w kwocie brutto (133,15 zł), wybrać metodę płatności, a następnie kliknąć ZAPISZ. Czynności te należy powtarzać każdorazowo po otrzymaniu kolejnej faktury i opłaceniu kolejnej raty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów