Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup telefonu na raty - księgowanie krok po kroku

Przedsiębiorcy przy podpisywaniu umowy z operatorem sieci komórkowej często decydują się na zakup telefonu za symboliczną złotówkę. Nie należy przy tym zapominać, że transakcja ta w rzeczywistości to zakup telefonu na raty - do należności za comiesięczne opłaty abonamentowe przedsiębiorca będzie zobowiązany doliczać wartość rat zgodnie z harmonogramem załączonym do umowy. Sprawdź, jak przebiega księgowanie telefonu kupionego na raty w systemie wfrma.pl!

Zakup telefonu na raty w systemie wfirma.pl

Pan Karol prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczaną na zasadach ogólnych i jest czynnym podatnikiem VAT (deklaracja VAT-7). Przedłużając umowę z operatorem sieci komórkowej, dostał ofertę zakupu telefonu na raty. W związku z tym 14 marca 2020 r. nabył aparat o wartości netto 1 300 zł oraz otrzymał fakturę wystawioną tego samego dnia. Przy zakupie telefonu wpłacił kwotę netto 1 zł. Pozostałą część należności za sprzęt zobowiązany jest zapłacić w 12 miesięcznych ratach - każda po 108,25 zł netto (brutto 133,15 zł) zgodnie z załączonym do umowy harmonogramem. Umowa określa, iż zapłata ma nastąpić do 25 dnia każdego miesiąca razem z należnościami za abonament i rozmowy. Pierwsza rata ma zostać zapłacona do 25 kwietnia 2020 r., ostatnia do 25 marca 2021 r.

Przedsiębiorca zewidencjonował w księdze przychodów i rozchodów pełną kwotę z otrzymanej faktury w dacie 14 marca 2020 r,w kolumnie 13 (inne wydatki związane z działalnością gospodarczą) w kwocie 1 300 zł (wartość netto z faktury).

W systemie wfirma.pl fakturę taką należy księgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT). Następnym krokiem jest uzupełnienie danych, dotyczących kontrahenta, wpisanie numeru dokumentu, wybór metody płatności, określenie daty wystawienia oraz otrzymania faktury.

Zakup telefonu na raty - dodaj fakturę

W pojawiającym się oknie w polu TERMIN PŁATNOŚCI należy wpisać termin zapłaty ostatniej raty, wskazany w harmonogramie (25/03/2021), natomiast w okienku ZAPŁACONO powinna pojawić się dotychczas opłacona kwota, a więc 1,23 zł (1 zł netto plus 23% VAT).

Kolejnym krokiem jest wybór RODZAJU WYDATKU - INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ oraz wprowadzenie wartości netto - 1 300 zł. System automatycznie dokona przeliczenia naliczonego podatku VAT (299 zł) oraz kwoty brutto (1 599 zł).

Zakup telefonu na raty - deklaracje

Cały podatek VAT od wspomnianej faktury pan Karol powinien wykazać w deklaracji składanej za marzec, czyli do 25 kwietnia 2020 r.

Schemat generowania deklaracji VAT w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl automatycznie dokona ujęcia naliczonego podatku VAT w deklaracji VAT-7 za sierpień. W celu wygenerowania deklaracji należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » DEKLARACJA VAT 7.

Zakup telefonu na raty - pozostałe wydatki

Kolejne faktury od operatora sieci telefonii komórkowej, jakie trafią do rąk pana Karola, będą zawierały pozycje dotyczące opłat abonamentowych i świadczenia usług telekomunikacyjnych. Do kwoty do zapłaty zostanie osobno dodana wartość raty brutto. Obowiązkiem pana Karola będzie zapłata łącznej kwoty, a także standardowe zewidencjonowanie w KPiR oraz w rejestrze zakupu VAT opłat abonamentowych i pokrewnych.

Zakup telefonu na raty - rozliczenie płatności

Użytkownik wfirma.pl po otrzymaniu takiej faktury powinien podzielić ewidencjonowanie w systemie na dwa etapy. Po pierwsze - dokument ten należy zaksięgować standardowo, przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT), jako RODZAJ WYDATKU, wybierając KOSZTY MEDIÓW I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Ważne jest, aby w tym miejscu wpisać jedynie wartość opłaty abonamentowej i innych kosztów, bez wartości raty za telefon.

Kolejnym etapem, już po zapłaceniu należności wynikającej z faktury, jest rozliczenie wartości samej raty. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI, zmienić filtr na miesiąc zaksięgowania faktury za telefon na raty (marzec 2020), odnaleźć konkretny dokument, zaznaczyć go i z paska zadań wybrać opcję ROZLICZ. Inną możliwością jest metoda przez zakładkę CRM, w której należy odnaleźć rzeczonego kontrahenta, kliknąć na jego nazwę i przejść do zakładki WYDATKI. Następnym krokiem jest odnalezienie faktury za telefon, zaznaczenie jej i z paska zadań wybranie opcji ROZLICZ.

W oknie, które się pojawi, należy wprowadzić datę uregulowania raty (załóżmy, że pan Karol opłacił fakturę za media 22 kwietnia 2020 r.) oraz wysokość raty w kwocie brutto (133,15 zł), wybrać metodę płatności, a następnie kliknąć ZAPISZ. Działanie to spowoduje, że zmienią się wartości w kolumnie Zapłacono oraz Pozostało.

Czynności te należy powtarzać każdorazowo po otrzymaniu kolejnej faktury i opłaceniu kolejnej raty.