0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulgi dla nowych przedsiębiorców

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładając firmę masz prawo do opłacania składek ubezpieczeniowych na preferencyjnych warunkach oraz do korzystania z ulgi podatkowej dla małych podatników w ramach pomocy de minimis.

Jeśli jesteś małym podatnikiem, a więc takim którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR lub podatnikiem, który w danym roku podatkowym rozpoczął prowadzenie działalności - możesz skorzystać z jednorazowej amortyzacji, w ramach programu pomocy de minimis. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych możesz dokonywać do wysokości 50 000 EUR rocznie. W ciągu 3 lat łączna kwota pomocy de minimis (również z innych tytułów) nie może przekroczyć kwoty 200 000 EUR. Musisz również pamiętać, że jednorazowym odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe zaliczane do 3-8 grupy Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych. 

W pierwszych 24 miesiącach kalendarzowych od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej możesz korzystać z ulgi w płaceniu składek ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Ulga ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności,

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność.

Zestawienie poszczególnych wartości składek ZUS za styczeń 2013 r., z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wygląda następująco:

Korzystanie z powyższych ulg pozwoli zapewnić lepszy poziom płynności finansowej. Sporo zaoszczędzisz na płaceniu niższych składek ZUS a środki trwałe ujmowane jednorazowo w kosztach pomniejszą Twoje zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. Więcej pieniędzy pozostanie do Twojej dyspozycji, dzięki którym możesz dalej inwestować i rozwijać swoją działalność gospodarczą.

Co zrobić, aby móc skorzystać z powyższych ulg?

Ulga w płaceniu składek ZUS

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz dokonać w swoim oddziale ZUS zgłoszenia do odpowiednich składek. Jeżeli prowadzenie firmy jest Twoim jedynym zajęciem wówczas składasz formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Wybór składek preferencyjnych określisz wybierając jako kod tytułu ubezpieczenia: 05 70. O uldze z tytułu korzystania z preferencyjnych składek ZUS mówi art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Ulga de minimis

O skorzystaniu z tej ulgi należy powiadomić urząd skarbowy, na podstawie wniosku o dokonaniu jednorazowej amortyzacji. Na tej podstawie zostanie wydane zaświadczenie o pomocy de minimis. Co ważne - brak takiego zaświadczenia nie pozbawi Cię prawa do dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, jednak może uniemożliwić uzyskanie innej pomocy (dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń pracowników). O uldze podatkowej z tytułu jednorazowej amortyzacji z tytułu pomocy de minimis mówi art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.     

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów