Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana składki na Fundusz Pracy

W związku z zakończeniem dwuletniego okresu działalności gospodarczej i koniecznością wystawienia nowej deklaracji ZUS DRA, mam takie pytanie: w jaki sposób zgłosić do ZUS fakt iż nie będę opłacał składki na Fundusz Pracy, gdyż ukończyłem już 60. rok życia??

Jan, Opole


Zakończenie 2 letniego okresu opłacania składek preferencyjnych ZUS pociąga za sobą konieczność zmiany kodu ubezpieczeń. W tym celu należy złożyć w ZUS dokumenty zgłoszeniowe ZUS ZWUA i ZUS ZUA.

Konieczne jest wypełnienie i złożenie ZUS ZUA i ZUS ZWUA do właściwego oddziału ZUS.

Obowiązkowo, musi Pan złożyć deklarację wyrejestrowującą - ZWUA - z odpowiednią datą i z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 i kodem przyczyny 600. Należy również złożyć deklarację ZUA rejestrującą do ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10. Na złożenie tych dokumentów ma Pan 7 dni od dnia utraty prawa do preferencyjnych składek.

Ostatni krok to złożenie deklaracji ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania składek w standardowej (nowej) wysokości. Za jej pomocą określa się podstawę do wyliczenia składek. Deklaracja ta powinna zostać złożona najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli nie zatrudnia Pan pracowników, nie ma obowiązku dalszego składania deklaracji ZUS DRA, jeżeli wysokość składek nie ulega zmianie. Nie zgłasza Pan w ZUS faktu iż nie opłaca Pan składki na Fundusz Pracy z uwagi na ukończenie wieku uprawniającego do zwolnienia z jej opłacania. Na deklaracji ZUS DRA po prostu nie wykazuje Pan składki na Fundusz Pracy.