0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu na samochód jako koszt podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Samochód w firmie jest przydatny - zgodzi się z tym każdy przedsiębiorca, który musi wielokrotnie jeździć do klientów, kontrahentów czy po odbiór towaru. Nie każdego jednak stać na to, aby zakup firmowego auta sfinansować z własnej kieszeni - rozwiązaniem staje się zatem kredyt. Czy odsetki od takiej pożyczki mogą stanowić koszt podatkowy w firmie?

Co do zasady uznaje się, że odsetki kredytowe mogą być kosztem podatkowym wtedy, kiedy sam kredyt przeznaczony jest na potrzeby działalności gospodarczej. Jeśli więc za zaciągniętą pożyczkę zostanie nabyty samochód, przyjęty następnie do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, to można uznać ten warunek za spełniony.

Warto jednak pamiętać o dwóch istotnych sprawach. Po pierwsze - często zdarza się, że nim pojazd zostanie nabyty, zgodnie z harmonogramem należy już opłacić pierwszą ratę wraz z odsetkami. Tego typu koszty, poniesione jeszcze przed wprowadzeniem pojazdu do środków trwałych powinny zwiększyć wartość początkową pojazdu. W kosztach firmy zostaną one rozliczone poprzez odpisy amortyzacyjne.

Natomiast druga zasada dotyczy odsetek opłacanych już po wprowadzeniu samochodu do firmowej ewidencji. Zgodnie z nią, odsetki mogą znaleźć się w kosztach dopiero w momencie ich opłacenia. Dlatego też, księgując opłatę w księdze przychodów i rozchodów, podatnik powinien posługiwać się datą z dowodu zapłaty, a nie z harmonogramu spłat.

Tym, co niejednokrotnie niepokoi podatników jest limit, do którego wartość samochodu może zostać uwzględniona w kosztach. Limit ten to równowartość 20 000 euro, przeliczonych na polską walutę zgodnie z kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego przekazanie samochodu do użytku firmowego. Limit ten ma wpływ także na wysokość ubezpieczenia, która może znaleźć się w kosztach - musi ona zostać proporcjonalnie obliczona i zaksięgowana tylko w tej kwocie, która odpowiada owym 20 000 euro. Przepisy dotyczące limitu zawarte zostały w art. 23 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 47 ustawy o PIT.

Jednakże, w kwestii odsetek od kredytu na samochód firmowy żadne przepisy nie ograniczają przedsiębiorcy do stosowania się do limitu. Oznacza to, że w kosztach firmowych odsetki mogą znaleźć się dokładnie w takiej kwocie, jaka w rzeczywistości została zapłacona.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów