0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Drobny poczęstunek w kosztach uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem lekarzem, prowadzę gabinet lekarski. Do poczekalni kupiłem drobny poczęstunek w postaci cukierków, paluszków oraz kawy. Czy drobny poczęstunek w kosztach uzyskania przychodu nie zostanie zakwestionowany przez Urząd Skarbowy?

Bogusław, Warszawa

 

Nie ma przeszkód, aby ująć wydatki poniesione na drobny poczęstunek w kosztach uzyskania przychodu. Powyższe dotyczy także artykułów spożywczych pozostawionych w poczekalni.

Zgodnie z ogólną regułą kosztami uzyskania przychodu w działalności gospodarczej mogą być tylko takie wydatki, które wpływają na osiągnięcie przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto wydatek nie może znajdować się w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W katalogu wydatków nieuznawanych za koszty zostały wyłączone wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Przepisy podatkowe nie formułują ani definicji reprezentacji, ani definicji reklamy. Ministerstwo Finansów zaleca, aby stosować wykładnię językową opartą na określeniach słownikowych.

Według definicji utrwalonej w orzecznictwie - reprezentacja to wszelkie działania polegające na stwarzaniu i utrwalaniu dobrego wizerunku firmy. W związku z powyższym do wydatków poniesionych na reprezentację zalicza się m.in. koszty związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji i kontrahentów zagranicznych oraz koszty uczestnictwa gospodarzy w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, poczęstunkiem gości podatnika oraz zakupem kwiatów w celu wręczenia gościom, kawy, herbaty, alkoholu w celu podejmowania kontrahentów.

Drobny poczęstunek wskazanymi w pytaniu artykułami nie jest czymś wytwornym i okazałym. Z tego względu wydatek na zakup wody, kawy, herbaty i słodyczy można zaliczyć do kosztów podatkowych. Jednocześnie nie ma on charakteru reprezentacyjnego. Jest to zwyczajny koszt przedsiębiorstwa usługowego, który stanowi koszt podatkowy. Dlatego też w mojej opinii nie ma przeszkód, aby wskazane wydatki zaliczyć do kosztów. Również niektóre organy podatkowe potwierdzają powyższe, czego przykładem może być interpretacja Ministra Finansów z 27 listopada 2013 r., sygn. DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521, gdzie możemy przeczytać, iż:

(...) nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej (…).

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej nr IPPB5/423-165/12-2/JC z 29 maja 2012 r., gdzie możemy przeczytać:

(…) poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na kawę, herbatę, cukier, mleko i wodę dokonywane na rzecz pracowników Spółki objęte Regulaminem Pracy i zużywane przez nich podczas bieżącej pracy, wydatki na zakup artykułów spożywczych na drobny poczęstunek dla pracowników na spotkaniach i naradach służbowych oraz wydatki na drobny poczęstunek (drobne artykuły spożywcze, kawa, herbata, mleczko, woda, napoje niealkoholowe) dla kontrahentów i klientów Spółki, jako wydatki niewymienione w negatywnym katalogu kosztów podatkowych (art. 16 ust. 1 ustawy podatkowej), mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem, że pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskiwanym przychodem lub służą zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż wydatki te muszą być racjonalne co do zasady i co do wielkości oraz odpowiednio udokumentowane (…).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów