Poradnik Przedsiębiorcy

Faktura anulowana w JPK VAT i JPK FA - czy należy ją wykazać?

W poprzednim miesiącu dokonałem anulowania faktury, gdyż nabywca nie odebrał towaru, ani nie zapłacił za niego. W związku z obowiązkiem sporządzania JPK FA oraz JPK VAT, który co miesiąc wysyłam, czy istnieje obowiązek, aby faktura anulowana w JPK VAT i JPK FA była zawarta?

Karol, Wałbrzych

Przedsiębiorca ma prawo do anulowania faktury VAT, jeżeli transakcja faktycznie nie doszła do skutku i został spełniony warunek, że wystawiona faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego - nabywca jej nie otrzymał, a wystawca posiada jej oba egzemplarze. Anulowaną fakturę sprzedawca powinien przechowywać w dokumentacji księgowej w dwóch egzemplarzach, wraz z odpowiednią adnotacją np. „anulowano”, „faktura anulowana”.

Faktura anulowana w JPK VAT

Plik JPK VAT jest sprawdzany przez organy podatkowe w razie kontroli pod względem poprawności wpisów, jak również w przypadku faktur sprzedaży pod kątem ciągłości numeracji wystawianych faktur.

Wykazanie faktury anulowaniej w JPK VAT jest uzależnione od tego, czy plik JPK VAT za dany okres, w którym faktura anulowana została ujęta został już złożony. Jeżeli faktura anulowana w JPK VAT została już wykazana to należy sporządzić korektę pliku i wysłać ją do Ministerstwa Finansów. Natomiast jeżeli JPK VAT za okres, w którym ujęta została faktura anulowana nie został jeszcze złożony to nie powinno się jej wykazywać.

Powyższe postępowanie potwierdziło Ministerstwo Finansów w jednej z opublikowanych odpowiedzi w tej sprawie:

Jeżeli taka faktura została wykazana w już złożonym JPK VAT, to należy wysłać korektę tego pliku bez uwzględniania tej faktury. Jeżeli natomiast nie wysłano jeszcze JPK VAT, to w składanym pliku nie uwzględniamy takiej anulowanej faktury.

Podobne działania należy poczynić w przypadku pliku JPK_FA zawierającym dane o wystawionych fakturach. Jeżeli sprzedawca zasadnie anuluje fakturę to nie powinien jej wykazywać w pliku JPK FA.