0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura anulowana w JPK V7 i JPK FA - czy należy ją wykazać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poprzednim miesiącu dokonałem anulowania faktury, gdyż nabywca nie odebrał towaru, ani nie zapłacił za niego. W związku z obowiązkiem sporządzania JPK FA oraz JPK V7, który co miesiąc wysyłam, czy istnieje obowiązek, aby faktura anulowana w JPK V7 i JPK FA była zawarta?

Karol, Wałbrzych

Przedsiębiorca ma prawo do anulowania faktury VAT, jeżeli transakcja faktycznie nie doszła do skutku i został spełniony warunek, że wystawiona faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego - nabywca jej nie otrzymał, a wystawca posiada jej oba egzemplarze. Anulowaną fakturę sprzedawca powinien przechowywać w dokumentacji księgowej w dwóch egzemplarzach, wraz z odpowiednią adnotacją np. „anulowano”, „faktura anulowana”.

Plik JPK V7 jest sprawdzany przez organy podatkowe w razie kontroli pod względem poprawności wpisów, jak również w przypadku faktur sprzedaży pod kątem ciągłości numeracji wystawianych faktur.

Wykazanie faktury anulowaniej w JPK V7 jest uzależnione od tego, czy plik JPK V7 za dany okres, w którym faktura anulowana została ujęta został już złożony. Jeżeli faktura anulowana w JPK V7 została już wykazana to należy sporządzić korektę pliku i wysłać ją do Ministerstwa Finansów. Natomiast jeżeli JPK V7 za okres, w którym ujęta została faktura anulowana nie został jeszcze złożony to nie powinno się jej wykazywać.

Powyższe postępowanie potwierdziło Ministerstwo Finansów w jednej z opublikowanych odpowiedzi w tej sprawie:

Jeżeli taka faktura została wykazana w już złożonym JPK V7, to należy wysłać korektę tego pliku bez uwzględniania tej faktury. Jeżeli natomiast nie wysłano jeszcze JPK V7, to w składanym pliku nie uwzględniamy takiej anulowanej faktury.

Podobne działania należy poczynić w przypadku pliku JPK_FA zawierającym dane o wystawionych fakturach. Jeżeli sprzedawca zasadnie anuluje fakturę to nie powinien jej wykazywać w pliku JPK FA.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów