Poradnik Przedsiębiorcy

JPK FA - nowa wersja struktury od lipca 2019 roku

Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek gromadzenia i przekazywania danych w postaci struktury JPK. Wprowadzono obowiązek gromadzenia i przekazywania danych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przewidzianej dla struktury JPK FA. Jest ona jedną z bardziej złożonych, przy czym zdaniem fachowców najmniej dopracowaną strukturą JPK. Od lipca 2019 roku obowiązywać ma nowa wersja tej struktury - JPK_FA(2). Sprawdźmy czym będzie się ona różnić od aktualnie obowiązującej struktury.

Nowa struktura JPK FA od lipca 2019 roku

Jednym z siedmiu schematów opublikowanych 9 marca 2016 r. była struktura oznaczona jako „Schemat_JPK FA(1)_v1-0”. Z technicznego punktu widzenia struktura JPK FA składa się z 92 pól; wypełnienie 43 z nich jest obowiązkowe. Zgodnie ze strukturą JPK FA powinny zostać przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Tym samym organ podatkowy, otrzymując fakturę w strukturze JPK FA, winien mieć wszystkie dane, jakie posiada faktura.

Od lipca 2019 obowiązywać będzie nowa struktura oznaczona jako "Schemat_JPK_FA(2)_v1-0". Najbardziej kluczowe zmiany to:

 • w polu P_12, listę stawek uzupełniono o elementy: „4” – stawka 4%, „np” – niepodlegające opodatkowaniu, „oo”– odwrotne obciążenie. Ponadto wprowadzono nową treść opisu „Stawka podatku. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true"), a także art. 106e ust.4 pkt 3 i ust. 5 pkt 3 ustawy.”
 • w polu RodzajFaktury, z listy rozwijalnej usunięto oznaczenie „POZ – pozostałe”. W opisie skrótu ZAL dodano wyrazy „oraz faktura końcowa”
 • pole "OkresFaKorygowanej" zmieniono z wymaganego na opcjonalny;
 • w polu P_3B wprowadzono nową treść opisu „Adres nabywcy. Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy oraz w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r., poz. 1485).”
 • w polu P_13_4 wprowadzono nową treść opisu „Suma wartości sprzedaży netto ze stawką obniżoną trzecią - procedura odwrotnego obciążenia, dla której podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy VAT oraz dla stawki 4% w przypadku ryczałtu dla taksówek osobowych.
 • w polu P_14_4 wprowadzono nową treść opisu „Kwota ”0” dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju”.
 • w polu P_13_5 wprowadzono nową treść opisu „Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju.”
 • w polu P_14_5 wprowadzono nową treść opisu „Kwota ”0” dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju”
 • w opisie węzła „Faktura” wprowadzono nowe oznaczenia publikacji ustawy – „Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.”

Jaki jest cel wprowadzenia JPK FA?

Struktura dotycząca faktur wzbudza wiele pytań zarówno programistów, jak i podatników. Struktura JPK FA jest jedną z bardziej złożonych. Programiści zwracają uwagę, iż jest najmniej dopracowana. Skomplikowany schemat i niedopracowanie wszystkich szczegółów spowodowało, iż Ministerstwo Finansów zrezygnowało z części JPK FA dotyczącego faktur zakupowych. Wprowadzenie struktury JPK FA ma na celu ułatwienie przeprowadzania kontroli krzyżowych. Ponadto ma ułatwić możliwości sprawdzania dokumentacji podatkowej z dokumentami źródłowymi. Wprowadzenie tej struktury na pewno również usprawni działania organów podatkowych. Jednocześnie można uznać, iż stanowi to krok w kierunku stworzenia zapowiadanego przez Ministerstwo Finansów Centralnego Rejestru Faktur.

Faktury zakupowe poza JPK FA

W związku z pojawiającymi się problemami już na etapie wdrożenia JPK FA, duże emocje wywoływała konieczność przedstawiania w tej strukturze nie tylko faktur sprzedażowych, ale także zakupowych. W tym miejscu należy przypomnieć, że Ministerstwo Finansów wycofało się na razie z tego, gdyż struktura JPK FA nie była zupełnie dopasowana do tego typu dokumentów. Wycofanie się z raportowania faktur zakupowych zostało zakomunikowane przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie 18.

Zakres danych generowanych przez JPK FA

Zgodnie z pierwszą częścią wyjaśnień Ministerstwa Finansów zakres danych generowanych w ramach JPK:

 1. powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli oraz

 2. powinien być wyłącznie niezbędny do realizacji celu kontroli.

Struktura JPK FA wymaga, żeby dla każdego raportowanego dokumentu wskazać jego typ. Do wyboru są tylko cztery opcje:

 1. VAT – czyli zwykła faktura;
 2. KOR – czyli faktura korygująca;
 3. ZAL – czyli faktura zaliczkowa oraz faktura końcowa [ w wersji JPK_FA (2)];
 4. POZ – czyli pozostałe [w wersji JPK_FA (2) przestała obowiązywać].

Data sprzedaży na fakturze

Wartość dotycząca daty sprzedaży budzi wątpliwości wśród podatników. Powyższe są trudnościami praktycznymi związanymi z uzyskaniem tej daty (która powinna odzwierciedlać datę zgodną z rzeczywistością).

Jak wskazuje praktyka, przedsiębiorcy często:

 1. automatycznie powielają w tym polu wartość z pola „P_1” dotyczącego daty wystawienia;
 2. wskazują na datę księgowania;
 3. pomimo różnicy między datą sprzedaży a datą wystawienia pole pozostawiają puste.

Powyższy problem winien zostać rozwiązany przez wprowadzenie procedury obligatoryjnego ujmowania wskazanej wyżej informacji w systemie finansowo-księgowym.

Problemów z raportowaniem jest oczywiście o wiele więcej, część z nich dotyczy struktury, inne natomiast problemów informatycznych lub mało przejrzystych zapisów. Wiele programów komputerowych do prowadzenia księgowości ma problemy z prawidłowym raportowaniem JPK FA. Tym samym wybór odpowiedniego programu może mieć duże znaczenie dla podatnika. Program nieodpowiedni może spowodować, iż podatnik nie będzie mógł prawidłowo raportować JPK FA, co może go narazić na negatywne konsekwencje.

Jak pobrać JPK FA w systemie wfirma.pl?

W celu pobrania pliku JPK FA (czyli struktury JPK dotyczącej faktur sprzedaży) z systemu wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ a następnie w lewym dolnym rogu tabeli ustalić okres za jaki ma zostać wygenerowany plik. W kolejnym kroku należy wybrać z górnego paska menu opcję JPK FA. Plik zostanie automatycznie pobrany na dysk komputera.

JPK_FA - jak wygenerować w systemie wfirma.pl