Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_FA - czyli jedna ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek gromadzenia i przekazywania danych w postaci struktury JPK. Wprowadzono obowiązek gromadzenia i przekazywania danych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej przewidzianej dla struktury JPK_FA. Jest ona jedną z bardziej złożonych, przy czym zdaniem fachowców najmniej dopracowaną strukturą JPK.

Struktura JPK_FA

Jednym z siedmiu schematów opublikowanych 9 marca 2016 r. była struktura oznaczona jako „Schemat_JPK_FA(1)_v1-0”. Z technicznego punktu widzenia struktura JPK_FA składa się z 92 pól; wypełnienie 43 z nich jest obowiązkowe. Zgodnie ze strukturą JPK_FA powinny zostać przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Tym samym organ podatkowy, otrzymując fakturę w strukturze JPK_FA, winien mieć wszystkie dane, jakie posiada faktura.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK_FA?

Struktura dotycząca faktur wzbudza wiele pytań zarówno programistów, jak i podatników. Struktura JPK_FA jest jedną z bardziej złożonych. Programiści zwracają uwagę, iż jest najmniej dopracowana. Skomplikowany schemat i niedopracowanie wszystkich szczegółów spowodowało, iż Ministerstwo Finansów zrezygnowało z części JPK_FA dotyczącego faktur zakupowych. Wprowadzenie struktury JPK_FA ma na celu ułatwienie przeprowadzania kontroli krzyżowych. Ponadto ma ułatwić możliwości sprawdzania dokumentacji podatkowej z dokumentami źródłowymi. Wprowadzenie tej struktury na pewno również usprawni działania organów podatkowych. Jednocześnie można uznać, iż stanowi to krok w kierunku stworzenia zapowiadanego przez Ministerstwo Finansów Centralnego Rejestru Faktur.

Faktury zakupowe poza JPK_FA

W związku z pojawiającymi się problemami już na etapie wdrożenia JPK_FA, duże emocje wywoływała konieczność przedstawiania w tej strukturze nie tylko faktur sprzedażowych, ale także zakupowych. W tym miejscu należy przypomnieć, że Ministerstwo Finansów wycofało się na razie z tego, gdyż struktura JPK_FA nie była zupełnie dopasowana do tego typu dokumentów. Wycofanie się z raportowania faktur zakupowych zostało zakomunikowane przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie 18.

Zakres danych generowanych przez JPK_FA

Zgodnie z pierwszą częścią wyjaśnień Ministerstwa Finansów zakres danych generowanych w ramach JPK:

  1. powinien odpowiadać zakresowi czynności sprawdzających lub kontroli oraz

  2. powinien być wyłącznie niezbędny do realizacji celu kontroli.

Struktura JPK_FA wymaga, żeby dla każdego raportowanego dokumentu wskazać jego typ. Do wyboru są tylko cztery opcje:

  1. VAT – czyli zwykła faktura;

  2. KOR – czyli faktura korygująca;

  3. ZAL – czyli faktura zaliczkowa;

  4. POZ – czyli pozostałe.

Data sprzedaży na fakturze

Wartość dotycząca daty sprzedaży budzi wątpliwości wśród podatników. Powyższe są trudnościami praktycznymi związanymi z uzyskaniem tej daty (która powinna odzwierciedlać datę zgodną z rzeczywistością).

Jak wskazuje praktyka, przedsiębiorcy często:

  1. automatycznie powielają w tym polu wartość z pola „P_1” dotyczącego daty wystawienia;
  2. wskazują na datę księgowania;
  3. pomimo różnicy między datą sprzedaży a datą wystawienia pole pozostawiają puste.

Powyższy problem winien zostać rozwiązany przez wprowadzenie procedury obligatoryjnego ujmowania wskazanej wyżej informacji w systemie finansowo-księgowym.

Problemów z raportowaniem jest oczywiście o wiele więcej, część z nich dotyczy struktury, inne natomiast problemów informatycznych lub mało przejrzystych zapisów. Wiele programów komputerowych do prowadzenia księgowości ma problemy z prawidłowym raportowaniem JPK_FA. Tym samym wybór odpowiedniego programu może mieć duże znaczenie dla podatnika. Program nieodpowiedni może spowodować, iż podatnik nie będzie mógł prawidłowo raportować JPK_FA, co może go narazić na negatywne konsekwencje.

Jak pobrać JPK_FA w systemie wfirma.pl?

W celu pobrania pliku JPK FA (czyli struktury JPK dotyczącej faktur sprzedaży) z systemu wfirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ a następnie w lewym dolnym rogu tabeli ustalić okres za jaki ma zostać wygenerowany plik. W kolejnym kroku należy wybrać z górnego paska menu opcję Pobierz JPK FA. Plik zostanie automatycznie pobrany na dysk komputera.

jpk_fa