0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

JPK FA - nowa wersja struktury od listopada 2019 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów wprowadziło obowiązek gromadzenia i przekazywania danych w postaci struktury JPK. Jeden z obowiązkowych wzorów gromadzenia i przekazywania danych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w postaci elektronicznej odpowiada strukturze logicznej przewidzianej dla struktury JPK FA czyli zawierającą informacje o wystawionych fakturach sprzedaży. Od listopada 2019 roku obowiązywać ma nowa wersja tej struktury - JPK_FA(3). Sprawdźmy czym będzie się ona różnić od aktualnie obowiązującej struktury.

Nowa struktura JPK FA od listopada 2019 roku

Zgodnie ze strukturą JPK FA powinny zostać przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Tym samym organ podatkowy, otrzymując fakturę w strukturze JPK FA, winien mieć wszystkie dane, jakie posiada faktura. Jeżeli zatem wdrażane są zmiany w zakresie faktur to konieczne jest dostosowywanie również i struktury jpk fa.

Mimo tego, że strukturę już opublikowano ograny podatkowe będą mogły jej żądać dopiero od 2 grudnia 2019!

Od listopada 2019 obowiązywać będzie nowa struktura oznaczona jako "Schemat_JPK_FA(3)". Najbardziej kluczowe zmiany to:

W węźle Naglowek

 • W elemencie KodFormularza atrybut KodSystemowy zmieniono na JPK_FA(3)
 • W elemencie WariantFormularza wprowadzono wartość 3
 • W elementach DataOd i DataDo zmieniono typ danych z etd:TData na tns:TData
 • Usunięto element DomyślnyKodWaluty
 • W elemencie KodUrzedu dodano opis elementu o treści „Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA”

W węźle Podmiot1

 • W elemencie IdentyfikatorPodmiotu zmieniono typ elementu „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej" na „etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1"
 • W elemencie AdresPodmiotu zmieniono typ elementu "etd:TAdresPolski" na "etd:TAdresPolski1"
 • Dodano mechanizm wyboru „choice” i nowy element AdresPodmiotu2 o typie "etd:TAdresZagraniczny"


W węźle Faktura

 • Usunięto atrybut typ
 • W opisie węzła Faktura dodano zdanie „Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie,
 • w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy”
 • Dodano element KodWaluty
 • W elementach P_1 i P_6 zmieniono typy elementów z etd:TData na tns:TDataT
 • Zmodyfikowano opisy elementów P_4B, P_5B, P_13_x, P_14_x i P_15
 • Dodano elementy: od P_14_1W do P_14_4W dotyczące faktur wystawionych w walutach obcych (przeznaczone dla kwot podatku od sumy wartości sprzedaży netto, przeliczonych zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 ustawy)
 • Dodano element P_18A – znacznik mechanizmu podzielonej płatności
 • Dodano element P_22 – znacznik wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
 • Zmieniono element P_106E_3 z opcjonalnego na wymagany
 • Usunięto elementy ZALZaplata i ZALPodatek
 • Dodano element NrFaZaliczkowej dotyczący numery poprzednich faktur zaliczkowych

Usunięto węzeł StawkiPodatku


W węźle FakturaWiersz

 • Usunięto atrybut typ
 • Opis węzła FaturaWiersz zmieniono na „Szczegółowe pozycje faktur w walucie, w której wystawiono
 • fakturę”
 • Dodano opcjonalne węzły Zamowienie i ZamowienieCtrl mające zastosowanie dla faktur zaliczkowych

Najważniejsze zatem zmiany jakie pojawiły się w nowej Struktura JPK_FA(3) mają związek z nowymi regulacjami dotyczącymi faktur VAT w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), które wchodzą w życie z dnem 1 listopada 2019 na mocy ustawy o VAT. Nowelizację wykorzystano jednak by ponadto udoskonalić strukturę o wykazywanie podatku VAT w przeliczeniu na PLN przy raportowaniu faktur w w walutach obcych czy też wskazywaniu transakcji dotyczących sprzedaży nowych środków transportu w krajach UE.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK FA?

Struktura dotycząca faktur od początku wzbudza wiele pytań zarówno programistów, jak i podatników. Ministerstwo Finansów zrezygnowało z części JPK FA dotyczącego faktur zakupowych. Wprowadzenie struktury JPK FA ma na celu ułatwienie przeprowadzania kontroli krzyżowych. Ponadto ułatwia możliwości sprawdzania dokumentacji podatkowej z dokumentami źródłowymi. Wprowadzenie tej struktury na pewno również usprawniło działania organów podatkowych. Jednocześnie można uznać, iż stanowi to krok w kierunku stworzenia zapowiadanego przez Ministerstwo Finansów Centralnego Rejestru Faktur.

Faktury zakupowe poza JPK FA

W tym miejscu należy przypomnieć, że Ministerstwo Finansów wycofało się na razie z wykazywania w JPK_FA faktur zakupowych i ten stan utrzymuje. Wycofanie się z raportowania faktur zakupowych zostało zakomunikowane przez Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie 18.

JPK FA a obowiązkowa wysyłka

Struktury JPK_FA nie wysyła się co miesiąc w przeciwieństwie do struktury JPK_VAT. Strukturę obejmującą faktury sprzedaży jpk fa przekazuje się Urzędowi skarbowemu na jego żądanie czyli w razie kontroli lub prowadzenia czynności sprawdzających. Zatem comiesięczna wysyłka JPK_FA nie jest obowiązkiem podatnika.

Jak pobrać JPK FA w systemie wfirma.pl?

W celu pobrania pliku JPK FA (czyli struktury JPK dotyczącej faktur sprzedaży) z systemu wFirma.pl należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ a następnie w lewym dolnym rogu tabeli ustalić okres za jaki ma zostać wygenerowany plik. W kolejnym kroku należy wybrać z górnego paska menu opcję JPK FA. Plik zostanie automatycznie pobrany na dysk komputera.

JPK_FA - jak wygenerować w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów