0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup zdjęć od zagranicznej firmy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałam fakturę od kontrahenta z USA za zakup zdjęć w firmie elektronicznej, niestety faktura nie ma naliczonego podatku VAT. Czy powinnam naliczyć go sama, mimo że nie jestem czynnym podatnikiem VAT? Jeśli tak, to w jaki sposób należy to zrobić? Czy kwotę podatku VAT można odzyskać?

Joanna, Zielona Góra

 

Otrzymana faktura dokumentuje zakup usługi, stąd mamy do czynienia z transakcją importu usług spoza UE (import usług z krajów trzecich). W przypadku tego typu transakcji obowiązek naliczenia podatku VAT ciąży na nabywcy. Nawet, jeżeli nie rejestrowała się Pani jako vatowiec, prowadząc działalność gospodarczą, automatycznie staje się Pani podatnikiem. Dlatego też, w związku z dokonaniem importu usług (spoza UE) występuje konieczność naliczenia oraz odprowadzenia podatku VAT od dokonanej transakcji do urzędu oraz wykazania go w deklaracji VAT-9M.

Termin złożenia deklaracji upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. Odprowadzona wartość podatku VAT będzie kosztem podatkowym firmy w związku z czym będzie możliwość ujęcia jej w KPiR.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów