Poradnik Przedsiębiorcy

Zakup wiertarki - jak zaksięgować?

Parę dni temu zakupiłem do firmy wiertarkę za 700 zł brutto. Będzie przeznaczona do działalności gospodarczej, ponieważ świadczę usługi budowlane. Jak powinienem zewidencjonować jej zakup, może jako środek trwały?

Jan, Brzeg

Zakup wiertarki nie kwalifikuje się do wpisania do ewidencji środków trwałych z uwagi na niską wartość. Środkami trwałymi są m.in sprzęty i urządzenia kompletne i zdatne do użytku, o przewidywanym okresie wykorzystywania powyżej 1 roku. Natomiast wpisowi do ewidencji środków trwałych oraz amortyzacji w czasie podlegają te, których wartość przekracza kwotę 3500 zł.

W tym przypadku wydatek można zaksięgować bezpośrednio w KPiR, do kolumny numer 13 - pozostałe wydatki. Nie ma obowiązku dodatkowego ujmowania sprzętu w ewidencji środków trwałych.