0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zmiany wprowadził unijny pakiet VAT dla e-commerce – VAT OSS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje tzw. pakiet e-commerce. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i masz w planach sprzedaż towarów klientom z zagranicy, powinieneś poznać najważniejsze zmiany, które są rezultatem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Zobacz, co dla właścicieli sklepów internetowych oznacza pakiet VAT dla e-commerce oraz procedura VAT OSS.

Czym jest pakiet VAT dla e-commerce i kogo dotyczy?

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która miała miejsce pod koniec czerwca 2021 r., wdrożyła unijny pakiet VAT dla e-commerce. Mimo że początkowo zmiany miały obowiązywać od początku 2021 r., to ostatecznie – głównie z uwagi na pandemię COVID-19 – weszły one w życie 1 lipca 2021 r.

Czym było podyktowane opracowanie pakietu VAT dla e-commerce? Główne powody, na które należy wskazać, to chęć:

 • Uszczelnienia przepisów dotyczących VAT w handlu elektronicznym. Przed wejściem w życie pakietu VAT dla e-commerce sprzedawcy chętnie nadużywali zwolnienia VAT dla przesyłek o wartości poniżej 22 euro, zaniżając ich wartość.
 • Poprawy konkurencyjności przedsiębiorców unijnych względem tych, którzy działają poza Unią Europejską. Mowa tu przede wszystkim o wyrównaniu szans unijnych sprzedawców względem sprzedawców z rynków azjatyckich.

Dostrzegalne już wcześniej problemy uległy nasileniu podczas pandemii COVID-19. To właśnie wówczas handel elektroniczny stał się jeszcze popularniejszym kanałem zaspokajania potrzeb konsumenckich.

Pakiet VAT dla e-commerce nie dotyczy jedynie właścicieli sklepów internetowych, którzy sprzedają towary lub usługi konsumentom z terenu Unii Europejskiej. Do stosowania nowych przepisów zobowiązane są także podmioty sprzedające konsumentom z Unii Europejskiej towary importowane z krajów trzecich oraz platformy, które pośredniczą w sprzedaży towarów (usług) konsumentom z krajów należących do Unii Europejskiej.

VAT OSS – co dokładnie zmieniło się dla przedsiębiorców?

Przed wejściem w życie zmian przedsiębiorca, który prowadził sklep internetowy i za jego pośrednictwem realizował sprzedaż wysyłkową produktów konsumentom z innych państw należących do Unii Europejskiej, miał szereg obowiązków podatkowych. Przede wszystkim musiał pilnować limitu sprzedaży w kraju, w którym sprzedawał oferowany asortyment. Po przekroczeniu tego progu, konieczna była rejestracja dla celów VAT w państwie konsumenta, dokonywanie tam rozliczeń (według obowiązujących w tym kraju stawek) oraz składanie deklaracji.

Dla przedsiębiorców wysyłających towary do konsumentów z różnych państw UE było to o tyle uciążliwe, że każdy kraj posiadał własne limity (w wysokości od 35 do 100 tys. euro) i procedury. W rezultacie przedsiębiorcy często musieli korzystać ze wsparcia specjalistów. Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez pakiet e-commerce jest ujednolicenie limitu sprzedaży, który od 1 lipca 2021 r. wynosi 10 tys. euro netto. Jest to łączny limit sprzedaży do wszystkich krajów UE. Druga zmiana dotyczy uproszczenia rozliczania VAT po przekroczeniu wspomnianego progu.

Jeżeli za pośrednictwem swojego e-sklepu przedsiębiorca zdecydował się oferować produkty klientom z innych krajów unijnych i przekroczył wspomniany limit łącznej sprzedaży w wysokości 10 tys. euro netto (42 tys. zł), to może:

 • Rozliczać VAT na dotychczasowych zasadach, czyli rejestrując się do VAT w każdym kraju unijnym, w którym prowadzi sprzedaż.
 • Skorzystać z VAT OSS – w ramach tego rozwiązania podatek VAT przedsiębiorca może rozliczać w polskim urzędzie skarbowym.

Czym jest VAT OSS? Procedura VAT OSS (One Stop Shop) zastąpiła dotychczas funkcjonujący system VAT MOSS (Mini One Stop Shop). Dzięki funkcjonowaniu VAT OSS przedsiębiorcy mogą rozliczyć się za pomocą jednej deklaracji ze sprzedaży produktów konsumentom w krajach unijnych, uwzględniając stawki w krajach poszczególnych konsumentów (klientów). Jednocześnie podatek VAT odprowadzą oni w euro w kraju prowadzenia działalności.

Przykład: Za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedajesz meble do Francji. Wartość sprzedaży netto w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. wyniosła 40 tys. zł. W lipcu sprzedałeś meble konsumentowi z Francji za 6 tys. zł i w rezultacie przekroczyłeś próg 42 tys. zł. Aby nie przysporzyć sobie dodatkowej pracy, zdecydowałeś się na rejestrację do VAT OSS. Wystawiasz faktury ze stawką obowiązującą w kraju konsumpcji, ale VAT rozliczasz w polskim urzędzie skarbowym.

Jak skorzystać z systemu VAT OSS?

Korzystanie z systemu VAT OSS jest dobrowolne. Po przekroczeniu limitu sprzedaży to Ty decydujesz, czy chcesz skorzystać z uproszczonej procedury, czy też zarejestrujesz się do VAT we wszystkich krajach UE, w których prowadzisz sprzedaż. Nie ma jednak możliwości skorzystania z tych rozwiązań na zasadzie hybrydowej – jeżeli zdecydujesz się na VAT OSS, to w ten sposób będziesz musiał rozliczać wszystkie transakcje sprzedaży, jakie przeprowadzisz na unijnym rynku.

Jak zarejestrować się do procedury VAT OSS i z czym się ona wiąże? Procedura VAT OSS wymaga, aby przedsiębiorca pamiętał o kilku zasadach:

 • Podstawą jest dokonanie zgłoszenia – służy do tego formularz VIU-R („Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT”). Właściwym do załatwienia sprawy jest wyłącznie Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.
 • Procedura VAT OSS przewiduje składanie deklaracji kwartalnych VIU-DO w terminie do końca miesiąca, który następuje po każdym kolejnym kwartale (nawet gdy jest to dzień ustawowo wolny). Deklaracje składa się wyłącznie elektronicznie, a obowiązującą walutą jest euro.
 • Konieczne jest prowadzenie ewidencji transakcji, które są objęte procedurą VAT OSS. Ewidencja powinna uwzględniać m.in.: nazwę kraju konsumpcji, w którym dokonywane są dostawy towarów, zastosowaną stawkę VAT i kwotę należnego VAT.

Aby prawidłowo wyliczyć kwotę należnego podatku VAT, przedsiębiorca po przekroczeniu progu sprzedaży wystawia faktury z zagranicznymi stawkami VAT. Z kolei na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wpłaca on całą kwotę podatku, zgodnie z deklaracją. Podział tej kwoty między kraje członkowskie należy do obowiązków urzędników.

Przykład: Uznałeś, że system VAT OSS to rozwiązanie, które pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu i pieniędzy. Zarejestrowałeś się do procedury VAT OSS od 1 lipca 2021 r. Pierwszą deklarację musisz złożyć do końca października 2021 r.

Jakie korzyści dla przedsiębiorców niesie wprowadzenie VAT OSS?

Polscy przedsiębiorcy nie mieli zbyt wiele czasu, aby zapoznać się z procedurą VAT OSS. Specjaliści niejednokrotnie wskazują jednak na całą gamę korzyści, jakie wiążą się z wejściem w życie pakietu VAT dla e-commerce. Należą do nich:

 • Ujednolicenie progu sprzedaży – obowiązuje łączny limit 10 tys. euro, bez względu na kraj UE. To duże ułatwienie dla szybko rozwijających się sklepów internetowych, które oferują towar konsumentom z wielu państw.
 • Możliwość składania jednej – zamiast często wielu – deklaracji, w której wykazuje się VAT od sprzedaży wysyłkowej konsumentom z krajów należących do Unii Europejskiej.
 • Dobrowolność. Przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w krajach konsumpcji, wcale nie muszą modyfikować swoich przyzwyczajeń – VAT OSS nie jest rozwiązaniem obligatoryjnym.
 • Oszczędność czasu. Wiąże się to bezpośrednio z możliwością składania jednej deklaracji, dzięki czemu nie trzeba zgłębiać przepisów podatkowych obowiązujących w innych krajach UE.
 • Oszczędność pieniędzy. Wielu sprzedawców internetowych w kwestii VAT musiało dotychczas korzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów. Wprowadzenie ułatwień obniża koszty prowadzenia działalności.

Co do zasady założenia VAT OSS nie są nowością. Warto wiedzieć, że możliwość rozliczania podatku VAT w ten sposób przed 1 lipca 2021 r. była zarezerwowana dla podmiotów specjalizujących się w sprzedaży usług elektronicznych, dostępów, usług nadawczych i telekomunikacyjnych (VAT MOSS – Mini One Stop Shop).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów