0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

VAT OSS a towary i usługi objęte procedurą unijną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 lipca 2021 roku podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług mogą rozliczać się w jednym kraju w ramach procedury VAT OSS. Powyższa zmiana ułatwi ten proces. Podatnicy nie będą musieli bowiem rejestrować się w kilku krajach i tam rozliczać podatku VAT.

Procedura VAT OSS – usługi objęte procedurą

Na wstępie należy przypomnieć, że procedura rozliczania podatku w jednym kraju dotyczyła usług elektronicznych, telekomunikacyjnych, nadawczych. Obecnie ich katalog został rozszerzony. 

Co istotne, z tej procedury mogą korzystać podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami.

Powyższa procedura nie może być stosowana, gdy podstawą ustalenia miejsca świadczenia jest art. 28c ustawy o VAT, czyli podatek jest rozliczany w kraju, w którym ma siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności wykonawca usługi. 

Usługi świadczone na rzecz niepodatnika, których miejsce świadczenia jest w kraju konsumpcji, mogą więc być rozliczane w procedurze VAT OSS

Tym samym procedura dotyczy tych usług, których miejsce świadczenia jest ustalane na szczególnych zasadach i znajduje się w innym kraju UE niż Polska.

Podsumowując, powyższą procedurę można zastosować, gdy:

 • miejsce świadczenia usługi jest w innym kraju UE niż Polska;

 • nabywcą usług są konsumenci, czyli osoby niebędące podatnikami (nieprowadzący działalności gospodarczej). 

Jakie nowe usługi są objęte VAT OSS?

Jak to już przedstawiliśmy, nie wszystkie usługi mogą korzystać z preferencji związanych z nowym opodatkowaniem.

Powyższe usługi to:

 • usługi pośredników;

 • usługi związane z nieruchomościami, w tym usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usługi zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usługi przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego;

 • usługi transportowe;

 • usługi w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobne usługi, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze do tych usług, w tym świadczenie usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach;

 • usługi pomocnicze do usług transportowych, usługi wyceny rzeczowego majątku ruchomego oraz usługi na rzeczowym majątku ruchomym;

 • usługi restauracyjne i cateringowe;

 • usługi wynajmu środków transportu;

 • usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne.

W procedurze VAT OSS rozliczamy tylko usługi wykonywane na terenie Unii Europejskiej.

Przykład 1.

Podatnik wykonał usługę pośrednictwa nieruchomości na terenie Stanów Zjednoczonych. Czy może skorzystać z jej rozliczenia w procedurze VAT OSS?

Podatnik nie może tej usługi rozliczyć na nowych zasadach, ponieważ została ona wykonana poza terenem Unii Europejskiej.

Wielkość sprzedaży a VAT OSS

W ustawie wprowadzono limit w wysokości 10 000 euro. Po jego przekroczeniu podatnik może zarejestrować się do VAT w każdym z krajów albo skorzystać z procedury VAT-OSS.

Powyższe dotyczy jednak usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych, świadczonych na rzecz konsumentów z innych krajów UE.

Powyższa zasada ta nie ma zastosowania w przypadku innych usług niż telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne. 

W przypadku innych usług miejsce świadczenia nie jest więc uzależnione od wysokości obrotu, mimo że można stosować procedurę VAT OSS

Przykład 2.

Przedsiębiorca z Polski prowadzi firmę budowlaną w Kaliszu. Firma w lipcu dostała zlecenie wykonania usługi budowlanej w Niemczech. Jej wartość to 9000 euro. Czy w takim przypadku przedsiębiorca musi zarejestrować się w Niemczech?

W obecnym stanie prawnym podatnik nie musi dokonywać rejestracji w Niemczech. Może on skorzystać z procedury VAT OSS. Mimo że wartość usługi nie przekracza 10 000 euro, to podatnik może skorzystać z procedury VAT OSS.

WSTO definicja 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub w jego imieniu, w tym wtedy gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

 • dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (dostawa B2C);

 • dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Definicja WSTO zasadniczo odpowiada uchylanym definicjom sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju. Katalog podmiotów mogących być nabywcami w transakcjach WSTO nie uległ zmianie w porównaniu do sprzedaży wysyłkowej. 

Co ważne, w przypadku dostawy towarów obowiązuje wyżej wymieniony limit 10 000 euro. Dopiero po przekroczeniu tego limitu możemy więc stosować procedurę VAT OSS.

Przykład 3.

Podatnik prowadzi sprzedaż koszulek w kraju. Dotychczas dokonywał sprzedaży w kraju. W lipcu dokonał sprzedaży koszulek do Niemiec. Wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych z innego kraju wyniosła 8700 euro. Czy podatnik może skorzystać z procedury VAT OSS?

W tym przypadku podatnik nie może skorzystać z tej procedury. Sprzedaż bowiem nie przekroczyła 10 000 euro. 

Podsumowując, nowe możliwości rozliczenia podatku przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług dla podmiotów z Unii Europejskiej jest niezwykle korzystne. Oczywiście nie zawsze można z procedury VAT OSS skorzystać. W przypadku usług jest wiele wyjątków i podatnicy muszą na nie zwracać uwagę. W przypadku towarów podatnik musi pamiętać o limicie 10 000 euro. Przekroczenie tego limitu bowiem upoważnia do rejestracji do procedury VAT OSS

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów