Poradnik Przedsiębiorcy

Termin rejestracji do VAT OSS upływa 10 sierpnia 2021!

Zawierając transakcje WSTO czyli dokonując sprzedaży towarów na odległość w Unii Europejskiej przedsiębiorcy mogą rozliczać je w ramach procedury VAT OSS. Jest to uproszczenie dla sprzedawców ponieważ nie muszą pilnować limitów sprzedaży, rejestrować się do VAT w innych krajach UE i mogą płacić zagraniczny podatek VAT w polskim urzędzie skarbowym. Chcąc korzystać z procedury unijnej od 1 lipca, termin rejestracji do VAT OSS mija dzisiaj!

Jaki jest termin rejestracji do VAT OSS?

Aby możliwe było rozliczanie sprzedaży w ramach procedury VAT OSS należy dokonać rejestracji do tej procedury. W tym celu przedsiębiorca ma obowiązek złożenia formularza rejestracyjnego VIU-R do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Przedsiębiorca, który chce korzystać z procedury VAT OSS rejestruje się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji. Jest to państwo, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 130b ust. 7 ustawy o VAT, zgłoszenie VIU-R należy złożyć najpóźniej 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła okoliczność wymagająca zawiadomienia, czyli m.in. rozpoczęcie sprzedaży rozliczanej w ramach VAT OSS.

Korzystając z VAT OSS od 1 lipca 2021 roku należy dokonać rejestracji do tej procedury do 10 sierpnia 2021 roku!
Co do zasady, rejestracja w ramach procedury VAT OSS jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału następującego po kwartale, w którym podatnik poinformował państwo członkowskie identyfikacji, że chce rozpocząć korzystanie z procedury VAT OSS.
Na stronie MF w pytaniach i odpowiedziach dotyczących rozliczania w procedurze VAT OSS możemy przeczytać że:
“Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których podatnik zaczyna realizować dostawy w ramach procedury przed tą datą. W takim przypadku podatnik może rozpocząć korzystanie z procedury z dniem realizacji tej pierwszej dostawy pod warunkiem że poinformował państwo członkowskie identyfikacji o rozpoczęciu czynności w ramach danej procedury do dziesiątego dnia miesiąca następującego po tej pierwszej dostawie. Jeżeli podatnik nie dotrzyma tego terminu, zobowiązany jest do zarejestrowania się i rozliczenia z VAT bezpośrednio w państwie członkowskim (państwach członkowskich) konsumpcji.”

Konsekwencje wysyłki formularza VIU-R po terminie

Jeżeli przedsiębiorca złoży w urzędzie skarbowym formularz VIU-R po terminie czyli np. 11 sierpnia to będzie mógł skorzystać z procedury VAT OSS dopiero od kolejnego kwartału czyli dla sprzedaży realizowanej od 1 października 2021. Jeżeli natomiast od 1 lipca wystawiał faktury z zagraniczną stawką VAT ma on obowiązek rejestracji do VAT w kraju z którego pochodzi nabywca. W związku z tym, musi złożyć zagraniczne deklaracje VAT a tym samym uregulować zobowiązanie z tytułu VAT w urzędzie skarbowym w kraju nabywcy.