0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy mają prawo do skorzystania z możliwości dokonania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. Ustawa przewiduje jednak w tej kwestii pewne wyłączenia. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka może być stosowana!

Jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka a pomoc de minimis

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej lub posiadają status małego podatnika, mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Informacje dotyczące tej ulgi znajdują się w art. 22k ust. 7-13 ustawy o PIT. Jednorazowa amortyzacja polega w przypadku tych podatników na możliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych (od wartości początkowej środków trwałych powyżej 3500 zł) do wysokości limitu wynoszącego 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów.

Wysokość limitu nie może zostać przekroczona w danym roku podatkowym. Przywilej ten dotyczy jedynie nabycia lub wytworzenia środków trwałych znajdujących się w grupach 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych (odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w roku podatkowym, w którym dane środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji).

Ważne!

Więcej informacji na temat jednorazowej amortyzacji znajduje się w artykule: Amortyzacja jednorazowa - ulga dla firm de minimis.

Jak natomiast będzie wyglądała jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka z perspektywy ustawy o PIT?

Jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka - przykład

Jak już wspomniano, jednorazowa amortyzacja przy rozpoczynaniu prowadzenia działalności może być dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców. Czy natomiast możliwa jest jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka? Podatnik może mieć wątpliwość, czy w przypadku, kiedy działalność gospodarcza prowadzona jest również przez małżonka, ma on prawo do skorzystania z powyższego przywileju.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oprócz ograniczeń dotyczących grup środków trwałych, od których mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne, zawiera również informację o wyłączeniach dotyczących pewnej grupy podatników niemogącej skorzystać z ulgi.

Mianowicie, jednorazowa amortyzacja może zostać zastosowana przez podatnika rozpoczynającego w danym roku podatkowym działalność gospodarczą z wyłączeniem, które zawarte jest w art. 22k ust. 11 ustawy o PIT.

Art. 22k ust. 11 ustawy o PIT:

Przepis ust. 7 nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ważną kwestią jest więc występująca (lub nie) wspólność majątkowa. Nie istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby skorzystanie z jednorazowej amortyzacji podatnikowi, który wraz z małżonkiem ma ustanowioną rozdzielność majątkową.

Uwaga!

Jednorazowa amortyzacja w działalności gospodarczej małżonka dokonana w ramach pomocy de minimis będzie wykluczona w momencie, gdy przedsiębiorca:

prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność była prowadzona przez małżonka tej osoby (pod warunkiem, że w tym czasie między małżonkami istniała wspólność majątkowa) 

Przykład 1.

Pan Tomasz rozpoczął w 2017 roku  prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zakupił samochód ciężarowy, który potrzebny mu jest przy jej prowadzeniu. Chciałby on skorzystać z amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis (jako podatnik rozpoczynający w danym roku podatkowym działalność gospodarczą). Pan Tomasz nie może jednak tego zrobić z uwagi na fakt, że jego żona od 9 lat prowadzi salon kosmetyczny (pomiędzy małżonkami występuje wspólność majątkowa). Spełnione są zatem przesłanki wymienione w art. 22k ust. 11 ustawy o PIT wykluczające możliwość skorzystania ze wspomnianego przywileju.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów