Poradnik Przedsiębiorcy

Jednostronne skierowanie do wykonywania telepracy

Z uwagi na zmianę organizacji pracy chcę, by jeden z moich pracowników wykonywał pracę zdalnie z domu przez ok. 1,5 miesiąca. Czy na podstawie jedynie mojej decyzji mogę sporządzić skierowanie do wykonywania telepracy?

Adam, Poznań

 

Skierowanie do wykonywania telepracy przez pracownika możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron. Nie można zastosować wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.

W związku z powyższym pracodawca nie ma możliwości skierowania pracownika do pracy zdalnej jednostronną decyzją, pracownik musi wyrazić zgodę na telepracę. Często warunki telepracy są regulowane w wewnętrznych aktach prawnych.

Brak zgody pracownika na zmianę warunków umowy dotyczącą wykonywania telepracy, a także zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę.