Poradnik Przedsiębiorcy

Kwartalne rozliczenie VAT, czyli w jaki sposób zaoszczędzić

Kwartalne rozliczenie VAT polega na dokonywaniu zapłaty podatku VAT od transakcji dokonanych w ramach całego kwartału. Wielu podatników dokonuje zapłat VAT, rozliczając się kwartalnie. Jednak od 2017 roku zostały zaostrzone przepisy, które pozwalają na kwartalne rozliczanie VAT. Od tej pory nie każdy podatnik może składać kwartalne deklaracje VAT-7. Zobacz, kto utracił prawo do kwartalnego rozliczania VAT i co się z tym wiąże!

Kwartalne rozliczenie VAT - zalety

Wybór rozliczeń kwartalnych daje większą możliwość kontroli wysokości podatków do opłacenia oraz szansę lepszego rozplanowania wydatków. Kwartalne rozliczenie VAT pozwala przedsiębiorcy na zaoszczędzenie czasu, ponieważ nie musi on dokonywać tak częstych obliczeń i wysyłki deklaracji VAT-7. Dodatkowo może zaoszczędzić pieniądze, gdyż rzadsze wykonywanie przelewów do urzędu skarbowego oznacza ograniczenie opłat bankowych.

Rozliczanie VAT kwartalnie - kto utracił do tego prawo?

Od 1 stycznia 2017 roku część podatników utraciła prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT i została zobowiązana do składania deklaracji VAT-7 w okresach miesięcznych. Prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT utracili podatnicy, którzy:

  • dokonali rejestracji do VAT po 30 września 2016 roku - od rejestracji przez pierwszych 12 miesięcy nie mają oni prawa do składania deklaracji VAT-7 w okresach kwartalnych;

  • dokonywali dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem w danym kwartale lub w czterech poprzednich kwartałach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy w żadnym miesiącu z tych okresów łączna wartość dokonanych dostaw nie przekroczyła 50 000 zł.

Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiana ta ma zapobiec nadużyciom przy kwartalnych rozliczeniach VAT przez nieuczciwe podmioty, których celem jest osiąganie korzyści finansowych kosztem budżetu państwa, a nie prowadzenie działalności.

Ważne!

W związku z powyższym od 1 stycznia 2017 roku kwartalnych rozliczeń VAT mogą dokonywać jedynie:

  • mali podatnicy,

  • podatnicy dokonujący dostawy towarów, gdy łączna wartość dostaw (bez kwoty podatku VAT) w żadnym miesiącu w danym kwartale bądź poprzedzających go 4 kwartałach nie przekracza kwoty 50 000 zł.

Mały podatnik w 2017 roku

Zgodnie z ustawą o VAT za małego podatnika uznaje się takiego, którego przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT należnego) nie przekroczył kwoty 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł. W związku z tym limit dla małych podatników VAT w 2017 roku wynosi 5 157 000 zł.

Natomiast w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (za wyjątkiem komisu) - limit dla małego podatnika wynosi 45 000 euro kwoty prowizji bądź innej postaci wynagrodzenia, co w przeliczeniu na złotówki daje wartość 193 000 zł.

Ponadto za małego podatnika uważa się również podatnika VAT, który w trakcie danego roku podatkowego rozpoczął wykonywanie czynności, które podlegają opodatkowaniu VAT. Przy czym przewidywana przez niego wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności nie przekroczy powyższych limitów.