0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zapłata za fakturę z prywatnego konta - czy to błąd?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W pośpiechu zapłaciłem z mojego konta prywatnego za fakturę firmową, mimo że mam konto firmowe, którego używam do prowadzenia działalności. Czy mogę mieć z tego powodu jakieś nieprzyjemności w trakcie kontroli z urzędu skarbowego? Czy urząd skarbowy może zażądać dostępu do mojego rachunku prywatnego, którego nie używam do prowadzenia działalności jeżeli miała miejsce zapłata za fakturę z prywatnego konta? 

Michał, Głogów

 

Dla celów podatkowych nie ma znaczenia, czy nastąpiła  zapłata za fakturę z prywatnego konta czy też firmowego. Jeżeli wydatek dotyczył prowadzonej działalności i jest prawidłowo udokumentowany, faktura może stanowić koszt uzyskania przychodu. Natomiast powinien Pan wydrukować z konta prywatnego potwierdzenie zapłaty i podpiąć pod fakturę, aby było widoczne i udokumentowane, że faktycznie została zapłacona.

W zakresie wglądu na rachunek bankowy podatnika należałoby zasięgnąć do przepisów Ordynacji podatkowej.

Art. 182. § 1. Jeżeli z dowodów zgromadzonych w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia tych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, bank jest obowiązany na sporządzone na piśmie żądanie naczelnika urzędu skarbowego, a w toku postępowania odwoławczego na żądanie dyrektora izby administracji skarbowej, zwanych dalej "upoważnionymi organami podatkowymi", do sporządzenia i przekazania informacji dotyczących strony postępowania w zakresie:

1) posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

2) posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

3) zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;

4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Przy transakcjach między firmami o wartości co najmniej 15 tys. zł netto, które dotyczą czynności wymienionych w załączniku 15 do ustawy o VAT zachodzi obowiązek zapłaty z zastosowaniem modelu podzielonej płatności. Zapłaty w split payment można dokonać wyłącznie z rachunku firmowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów