0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Od 1 września nowy limit dla emerytów i rencistów!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Emeryci i renciści mogą pozostać czynni zawodowo, jednak muszą uważać, aby zbyt wysokie zarobki nie spowodowały utraty świadczenia. Od 1 września 2020 roku obowiązuje nowy limit dorabiania. Ile zatem może dorobić emeryt i rencista od 1 września do 30 listopada 2020 roku? Sprawdź ile wynosi limit dla emerytów i rencistów! 

Nowy limit dla emerytów i rencistów

Od 1 września 2020 roku przekroczenie kwoty 3517,20 zł będzie oznaczało zmniejszenie emerytury lub renty. Do końca sierpnia można było dorobić 3732,10 zł. Należy także pamiętać, że limit dorabiania obowiązuje emerytów, którzy nie ukończyli jeszcze odpowiedniego wieku emerytalnego; emeryci, którzy go osiągnęli, mogą dorabiać bez ograniczeń.

Nie zostają zawieszone ani zmniejszone – bez względu na wysokość osiąganego przychodu – emerytury osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny.

Limit przekroczony – czy emerytura zostanie zabrana?

W przypadku przekroczenia ustawowego limitu emerytura lub renta nie zostanie od razu zawieszona. Nie zostaną zmniejszone ani zawieszone następujące świadczenia:

  • renta inwalidy wojennego i renta rodzinna po tym inwalidzie;

  • renta inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową, i renty rodzinne po tym inwalidzie, jeśli jego śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

W sytuacji gdy przychód osiągany przez emeryta i rencistę przekroczy jednak limit dorabiania, ale nie będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:

– od 1 marca 2020 roku:

  • 620,37 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

  • 465,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

  • 527,35 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Całkowicie zawieszone zostaną emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Limit dla emerytów i rencistów – podsumowanie

Od 1 września 2020 roku obowiązuje nowy limit dorabiania. Jego przekroczenie nie zawsze powoduje zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń. Wysokość limitów zmienia się co 3 miesiące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów