0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłata reklamowa - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przy głównej drodze w mieście prowadzę warsztat samochodowy. Przed posesją mam wystawiony swój baner reklamowy. Czy gmina może narzucić mi opłaty za wystawienie tej reklamy? Czy mogę taki wydatek zaliczyć do kosztów firmowych?

Adam, Brzesko

 

11 września 2015 r. wprowadzono w kilku aktach prawnych zmiany, które miały na celu ochronę krajobrazu. Obecnie gminy mają prawo do decydowania, czy będą nakładać na przedsiębiorców opłaty za posiadane reklamy (jest to tzw. opłata reklamowa). Gmina może je pobierać, jeśli uchwalona została uchwała odnośnie zasad oraz warunków rozmieszczania obiektów małej architektury. Możliwe jest również ustalenie przez gminę zakazu stawiania ogrodzeń oraz tablic reklamowych - zakaz ten nie może obejmować szyldów.

Za reklamę uznaje się umieszczane w polu widzenia użytkownika tablice reklamowe, urządzenia reklamowe oraz inne nośniki reklamowe wraz z całą konstrukcją oraz mocowaniami.

Wydatków na reklamę nie znajdziemy pośród kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że każdy wydatek na reklamę przedsiębiorca może uznać za koszt podatkowy, o ile jest ona związana z prowadzoną działalnością, służy uzyskaniu przychodów, a wydatek jest racjonalny i udokumentowany.

W związku z powyższym poniesiony przez Pana wydatek dotyczący opłaty za banerreklamujący warsztat samochodowy będzie jak najbardziej kosztem firmowym. Dokumentem księgowym będzie w tym przypadku dokument (decyzja) wystawiony przez gminę, obligujący Pana do zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów