0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dotacja na zakup środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Posiadam status małego podatnika. Zakupiłem środek trwały, który zamortyzowałem jednorazowo. W tym samym roku podatkowym przyznana i wypłacona została mi dotacja na zakup tego środka trwałego. Opiewa ona na 45% jego wartości. W jaki sposób mogę rozliczyć otrzymaną dotację? Czy jest ona moim przychodem?

Klaudiusz, Brzezina

 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności uznaje się: “dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których (...) dokonuje się odpisów amortyzacyjnych”.

Zgodnie z tym zapisem otrzymana dotacja na zakup środka trwałego nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej.

Należy również odnieść się do art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie tych przepisów, wykluczeniu z kosztów podatkowych podlegają odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych, która odpowiada wydatkom zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie (np. w formie dotacji). Zgodnie z powyższym, kosztem uzyskania przychodu może być amortyzacja tylko do wysokości 55% wartości objętego dotacją środka trwałego. Konieczna jest zatem korekta, którą należy dokonać wstecz, tj. w miesiącu, w którym odpisy amortyzacyjne wykazano w zawyżonej wysokości.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów