0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najem opodatkowany ryczałtem a odsetki od spóźnionego czynszu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wynajmuję mieszkanie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Przychody z najmu zdecydowałem się opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Najemca zapłacił czynsz z opóźnieniem, w związku z czym chciałbym obciążyć go odsetkami zgodnie z zawartą przez nas umową. Czy odsetki od spóźnionego czynszu należy opodatkować ryczałtem?

Jerzy, Warszawa

 

Przychody z najmu podlegają opodatkowaniu stawką 8,5%. Natomiast jeżeli chodzi o opodatkowanie odsetek otrzymanych z tytułu spóźnionego uregulowania czynszu, kwestia nie jest już tak jednoznaczna, bowiem zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne reprezentują w tej kwestii dwa odmienne stanowiska.

Fiskus twierdzi, że odsetki od spóźnionego czynszu stanowią zupełnie inne źródło przychodów niż sam czynsz. Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 czerwca 2015 r.o sygn. IBPBII/2/4511-329/15/MW, w której stwierdził, że: (...) Zatem przychód z tytułu odsetek od niezapłaconego w terminie czynszu stanowi dla osoby go otrzymującej przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie mogą zostać opodatkowane w taki sam sposób jak czynsz, tj. zryczałtowanym podatkiem dochodowym, gdyż odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego jakim jest czynsz. Przychód z tytułu ww. odsetek – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ww. ustawy – zakwalifikować należy do innych źródeł. Przychód ten podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ww. ustawy i winien zostać wykazany przez Wnioskodawcę w zeznaniu PIT-36. (...).

Z kolei sądy administracyjne uważają, że stanowisko fiskusa jest niepoprawne (np. wyrok NSA II FSK 289/12).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów