0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pamiętaj o przekazaniu PIT 11 pracownikom!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Do końca lutego każdego roku wszyscy pracodawcy zatrudniający w poprzednim roku pracowników – czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło – muszą doręczyć im PIT 11. Jest to bardzo ważny obowiązek pracodawcy. 

PIT 11 – jaki jest ostateczny termin?

Powinnością płatnika podatku jest przekazanie informacji PIT 11 do pracowników/zleceniobiorców lub za inne osoby zatrudnione do końca lutego. PIT 11 to informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – na jej podstawie podatnik może się rozliczyć.

W 2020 roku termin przekazania PIT 11 mija 2 marca

Choć deklarację PIT 11 przekazać można do urzędu tylko w formie elektronicznej, to pracownikowi można ją dostarczyć w dowolnej formie, przy czym bardzo ważne jest otrzymanie potwierdzenia odbioru tego dokumentu.

Jak przekazać PIT 11?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują jednak zasad doręczania tej informacji. PIT możemy zatem przekazać w następujący sposób:

  • osobiście – pracownik potwierdza osobiór deklaracji własnoręcznym podpisem; 

  • listownie – tu warto przygotować opcję z potwierdzeniem odbioru (w razie nieodebrania pracownika listu np. z powodu zmiany jego adresu PIT 11 uważa się za doręczony. Adnotację najlepiej przechowywać przez 5 lat w celach dowodowych);

  • elektronicznie – tutaj deklaracja powinna być  podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym, wzór deklaracji powinien być zachowany, a dowodem dostarczenia deklaracji jest elektroniczne potwierdzenie odbioru tej informacji.

PIT 11 – czy pracownik musi się rozliczyć?

Pracownik może otrzymać PIT 11 od kilku pracodawców z różnych źródeł. Wszystkie te kwoty pracownik powinien nanieść na PIT roczny ( PIT 37 lub PIT-36). Należy pamiętać, że pominięcie niektórych pozycji PIT 11, jak również nierozliczenie podatku może dla pracownika rodzić konsekwencje, w tym nawet kary finansowe. Jeśli pracownik chce rozliczyć się sam, ponieważ ma do odliczenia ulgi, to powinien to zrobić we własnym zakresie. Jeśli jednak nie ma on żadnych odliczeń, wystarczy, że zatwierdzi wyliczenie roczne przygotowane przez urząd. Opcja e- PIT znajduje się na stronie https://www.podatki.gov.pl/. Aby uzyskać wgląd w swoje rozliczenie roczne, pracownik powinien wejść na stronę i się zalogować (albo poprzez profil zaufany, albo z użyciem kwoty dochodu). Wówczas wystarczy, że je zatwierdzi, a nie będzie już musiał przeprowadzać rozliczeń samodzielnie. Jeśli do 30 kwietnia pracownik nie rozliczy się samodzielnie ani też nie zatwierdzi lub nie zmodyfikuje deklaracji Urząd uzna, że przygotowane przez niego rozliczenie jest właściwe.

PIT 11 należy wysłać do urzędu skarbowego najpóźniej 31 stycznia 2020 r. Do 2 marca powinny one zostać przekazane pracownikom. Pracownik, który nie odlicza żadnych dodatkowych ulg, nie musi samodzielnie składać PIT 37. Zarówno pracodawca, jak i zatrudniony muszą pamiętać o dopełnieniu swoich obowiązków podatkowych, aby uniknąć kar finansowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów