0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo do odliczenia VAT przy zakupie części zamiennych do pojazdu

Wielkość tekstu:

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami podatnicy mają prawo do odliczenia naliczonego podatku przy zakupie towarów i usług, które wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Możliwość ta przysługuje, bez względu na to, czy zakup ten stanowi, bądź nie środek trwały.

Ograniczenia w tym zakresie dotyczą między innymi prawa do odliczania podatku, przy zakupie samochodu oraz paliwa do jego napędu. Istotny jest rodzaj pojazdu, a także warunki techniczne jakie powinien spełniać. Jednak nie istnieją określone zastrzeżenia dotyczące części zamiennych nabytych do użytkowanych samochodów.

Według art. 3 ust. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym - ograniczenia dotyczące odliczania podatku VAT od samochodów osobowych stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych. Przepis ten dotyczy samochodów i pojazdów zaliczonych przez przedsiębiorcę do ewidencji środków trwałych. W powyższym przypadku, ograniczenie polega na możliwości odliczenia od podatku jedynie 60 proc. podatku naliczonego, nie więcej niż 6.000 zł, od wszystkich zużytych w tym celu części.

W przeciwnym przypadku, pod warunkiem nabycia części zamiennych na potrzeby użytkowanego w działalności gospodarczej samochodu, bez względu na jego rodzaj, podatek naliczony przy ich zakupie będzie podlegał odliczeniu na zasadach ogólnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów