Składanie do US ewidencji środków trwałych w formie elektronicznej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatwierdzony przez rząd projekt “Polski Ład” czeka na podpis prezydenta. Wprowadzane przepisy wprowadzają rewolucyjne zmiany w zakresie podatków i sprawozdawczości. Czy w związku z wprowadzanymi przepisami, składanie do US ewidencji środków trwałych będzie obowiązkowe dla wszystkich podatników? Wyjaśniamy w artykule!

Ewidencje księgowe w wersji elektronicznej

Jak można przeczytać w projekcie ustawy, na podatników został nałożony obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie ustrukturyzowanej, użyciu programów komputerowych. Ponadto, nowe przepisy nakazują składanie do US ewidencji środków trwałych i ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej, w częstotliwości zgodną ze sposobem wyliczania zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie lub kwartalnie) oraz po zakończeniu roku podatkowego w terminie dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy. 

Zmiany obejmą podatników prowadzących działalność gospodarczą, zarówno w oparciu o pełne księgi rachunkowe jak i uproszczoną księgowość (KPIR i Ewidencja przychodów). 

Składanie do US ewidencji środków trwałych i ewidencji podatkowych w formie elektronicznej, ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Składanie do US ewidencji środków trwałych ma zostać doprecyzowane w formie rozporządzenia, które ma również określić podmioty zwolnione z obowiązku miesięcznego lub kwartalnego przesyłania ksiąg i ewidencji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów