0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż biżuterii a obowiązek zapłaty podatku VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spora część przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zainteresowana jest skorzystaniem ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Trzeba przy tym pamiętać, że ustawa VAT przewiduje pewne wyłączenia, jeżeli chodzi o możliwość zastosowania zwolnienia. Wątpliwości w tym zakresie dotyczącą czynności sprzedaży biżuterii, w związku z czym zastanowimy się, czy sprzedaż biżuterii generuje obowiązek zapłaty podatku VAT!

Zwolnienie podmiotowe i wyłączenia a sprzedaż biżuterii

Jak stanowi art. 113 ust. 1 ustawy VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. 

Zgodnie z art. 113 ust. 5 ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę, o której mowa, zwolnienie traci moc, począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę. 

Trzeba przy tym zauważyć, że nie każdy podatnik będzie mógł z opisanego zwolnienia skorzystać, ustawa VAT określa bowiem katalog czynności, które powodują wykluczenie możliwości stosowania zwolnienia w odniesieniu do całości prowadzonej działalności. 

Chodzi tutaj o przepis art. 113 ust. 13 ustawy VAT, w którym wymieniono zarówno dostawy towarów, jak i świadczenia usług. 

W tym miejscu warto wskazać, że wykluczenie ze zwolnienia podmiotowego powoduje wykonywanie usług jubilerskich. Jednakże usługa jubilerska nie jest tożsama ze sprzedażą biżuterii, gdyż ta traktowana jest jak towar, a sama sprzedaż jak odpłatna dostawa towarów.

Na marginesie warto także dodać, że wykonanie jednej z czynności określonych w art. 113 ust. 13 ustawy VAT powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego co do całej działalności prowadzonej przez podatnika, niezależnie od tego, jak szeroki jest to zakres.

Nie wszystkie czynności opodatkowane mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT. Wykonywanie pewnych rodzajów usług oraz dostaw towarów powoduje konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT.

Dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 12 ustawy o VAT

W zakresie interesującego nas zagadnienia trzeba wskazać, że zgodnie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy VAT wykluczenie ze zwolnienia podmiotowego powoduje dokonanie dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy.

W załączniku nr 12 wymieniono m.in.:

  • CN 7113 – Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym;

  • CN ex 7114 – Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym – z wyłączeniem:

  1. dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż szlachetne,

  2. wyrobów kultu religijnego.

Powyższe grupowania posługują się klasyfikacją CN, w związku z czym warto w tym zakresie sięgnąć do Nomenklatury Scalonej.

Tam też możemy przeczytać, że wyrażenie „metal szlachetny” oznacza srebro, złoto i platynę, natomiast wyrażenie „platyna" oznacza platynę, iryd, osm, pallad, rod i ruten.

Ponadto każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym) zawierający metal szlachetny jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej 2% masy stopu. Stopy metalu szlachetnego należy klasyfikować następująco:

  1. stop zawierający 2% masy lub więcej platyny należy traktować jako stop platyny;

  2. stop zawierający 2% masy lub więcej złota, ale niezawierający platyny lub zawierający platynę w ilości mniejszej niż mniej 2% masy, należy traktować jako stop złota;

  3. inne stopy zawierające 2% masy lub więcej srebra należy traktować jako stop srebra.

Użyte w ustawie VAT wyrażenie „metal platerowany metalem szlachetnym” oznacza materiał wykonany na bazie metalu nieszlachetnego, na którego jednej lub kilku powierzchniach przymocowano przez lutowanie, spawanie, walcowanie na gorąco lub podobnymi środkami mechanicznymi pokrycie z metalu szlachetnego.

Co więcej, Nomenklatura Scalona zawiera definicję pojęcia „artykuły biżuteryjne lub jubilerskie”, które oznacza:

  1. wszelkie małe przedmioty zdobiące człowieka (na przykład pierścionki, bransoletki, naszyjniki, brosze, kolczyki, łańcuszki do zegarków, wisiorki, szpilki do krawatów, spinki do mankietów, spinki do kołnierzyków, medaliki lub insygnia religijne lub inne); oraz 

  2. artykuły osobistego użytku w rodzaju normalnie noszonych w kieszeni, w torebce lub na sobie (na przykład cygarnice lub papierośnice, tabakierki, pudełka na cukierki lub tabletki, puderniczki, portmonetki na łańcuszku lub różańce).

Te artykuły mogą być łączone lub w zestawie na przykład z perłami naturalnymi lub hodowlanymi, kamieniami szlachetnymi lub półszlachetnymi, syntetycznymi lub odtworzonymi kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, skorupą żółwia, macicą perłową, kością słoniową, bursztynem naturalnym lub odtworzonym, gagatem lub koralem.

Powyższa definicja została uzupełniona o stwierdzenie, że artykuły jubilerskie ze złota lub srebra obejmuje takie artykuły, jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnego.

Końcowo wskazać należy, że ww. pozycje 7113 i 7114 nie obejmują artykułów, w których metal szlachetny lub metal platerowany metalem szlachetnym stanowi tylko nieznaczny dodatek, taki jak drobny osprzęt lub niewielkie ozdoby.

W konsekwencji przywołanych przepisów należy wyraźnie podkreślić, że nie każda sprzedaż biżuterii będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Aby ów podatek wystąpił, biżuteria musi być stworzona ze złota, srebra lub platyny lub też pokryta (platerowana) metalem szlachetnym. Co więcej, nie stanowi artykułu biżuteryjnego taki towar, w którym ww. metale szlachetne stanowią nieznaczny dodatek. 

Przykład 1.

Podatnik prowadzi sklep jubilerski i dokonuje sprzedaży biżuterii wykonanej z tworzywa sztucznego, na których znajdują się złote okucia. W tym przypadku złote okucie stanowi jedynie niewielką ozdobę, a sama biżuteria nie jest wykonana z metalu szlachetnego. To oznacza, że podatnik może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku, a wykluczenie określone w art. 113 ust. 13 ustawy VAT nie znajdzie zastosowania.

Również Dyrektor KIS w interpretacji z 10 września 2020 roku (nr 0111-KDIB3-3.4012.310.2020.1.WR) wskazał, że w przypadku gdy działalność podatnika będzie polegała na produkcji i sprzedaży sztucznej biżuterii z wykorzystaniem półfabrykatów z metali nieszlachetnych pokrytych powłokami galwanicznymi z metali szlachetnych, które nie są platerowane, to podatnik ma prawo do zwolnienia podmiotowego określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

Kwestia obligatoryjnego opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży biżuterii determinowana jest produktami użytymi do produkcji czy też platerowania biżuterii. Obowiązek zapłaty podatku VAT dotyczy wyłącznie tych towarów, do których produkcji użyto złota, srebra lub platyny.
Podsumowując dokonaną analizę, wskazać możemy, że sprzedaż biżuterii może faktycznie spowodować konieczność zapłaty podatku VAT. Będzie tak jednak wyłącznie w sytuacji, gdy biżuteria składa się z materiałów określonych w załączniku nr 12 do ustawy VAT. W innym wypadku dostawa tego rodzaju towarów może korzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów