0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż części z zakupionego samochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Mam jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedmiotem prowadzonej działalności jest detaliczna sprzedaż części do samochodów. W tym miesiącu zakupiłem od osoby prywatnej samochód za 5000 zł, transakcję tę udokumentowaliśmy umową kupna-sprzedaży, od której opłaciłem podatek PCC w wysokości 100 zł. Mam problem z prawidłowym zaksięgowaniem tych wydatków, bo z samochodu wymontowałem części o wartości 3900 zł, resztę samochodu zezłomowałem. Problem w tym, że za samochód zapłaciłem 5000 zł, w kolumnę 10 KPiR jako zakup towarów powinienem wykazać, o ile się nie mylę 3900 zł, a co z resztą? Po zezłomowaniu samochodu nie dostałem nic, ponieważ auto było niekompletne, otrzymałem jedynie zaświadczenie o zezłomowaniu.

Leszek, Poznań

 

Przepisy wprost nie regulują sposobu postępowania w takim przypadku, natomiast w 10 kolumnie KPiR należy wykazywać towary - a według rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów towary to towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe, braki i odpady oraz materiały przyjęte od zamawiających do przerobu lub obróbki, z tym że:

  • towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym, ale również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej,

  • odpadami są materiały, które na skutek procesów technologicznych lub na skutek zniszczenia albo uszkodzenia utraciły całkowicie swą pierwotną wartość użytkową.

Więc wartość części uzyskanych z kupna samochodu należy ująć jako zakup towarów handlowych w 10 kolumnie KPiR, ponieważ części te będą dalej odsprzedawane w niezmienionej formie - czyli w 10 kolumnie powinna zostać ujęta kwota 3900 zł.

Pozostałą kwotę (1100 zł) ująć należy w 13 kolumnie KPiR, ponieważ zezłomowany samochód będzie stanowił odpad. Zapisów tych należy dokonać na podstawie posiadanej umowy kupna samochodu oraz zaświadczeniu o zezłomowaniu - należy je przechowywać w dokumentacji księgowej.

Natomiast wartość podatku od czynności cywilnoprawnych należy ująć w kolumnie 13 KPiR jako pozostały wydatek związany z działalnością gospodarczą. Co prawda wydawałoby się, że powinien on trafić do kolumny 11 jako koszt uboczny zakupu towarów handlowych, jednak kolumna ta jest przeznaczona przede wszystkim dla kosztów transportu, załadunku lub ubezpieczenia towarów handlowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów