Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją na potrzeby VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT korzystałem ze zwolnienia z VAT. Jednakże ze względu na wysokość sprzedaży musiałem zrezygnować z tego zwolnienia począwszy od marca 2016 r. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją (fakturę otrzymałem w lutym 2016 r.)?

Janek, Gliwice

 

Przepisy ustawy o VAT nie pozbawiają podatnika prawa do odliczenia VAT naliczonego od zakupów dokonanych przed rejestracją. Podstawowym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest to, aby zakupione towary czy usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Aby móc z tego prawa skorzystać, podatnik musi posiadać status czynnego podatnika VAT.

Warunkiem umożliwiającym skorzystanie przez nabywcę towaru czy usługi z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiązku podatkowego od danej czynności oraz posiadanie faktury dokumentującej zakup.

W związku z powyższym, jeżeli zakupione przez Pana towary bądź usługi zostaną wykorzystane do sprzedaży opodatkowanej, czyli dokonanej po 1 marca 2016 r. (data rejestracji do podatku VAT na druku VAT-R), to przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury kosztowej otrzymanej w lutym. Odliczenia może Pan dokonać w marcu lub kwietniu przy miesięcznym sposobie rozliczania się z podatku VAT.

Natomiast w przypadku, gdy zakupione przez Pana towary lub usługi zostały wykorzystane do sprzedaży zwolnionej, czyli dokonanej przed 1 marca 2016 r., to nie ma Pan prawa do odliczenia podatku naliczonego od wspomnianej faktury kosztowej.