0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla geodety - najważniejsze informacje

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących coraz większa grupa podatników zobowiązana jest do posiadania kasy fiskalnej już od pierwszej transakcji. Czy kasa fiskalna dla geodety jest obowiązkowa? Odpowiedź uzyskasz w poniższym artykule!

Kasa rejestrująca a limit obrotu

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi świadczone przez geodetów nie znalazły się wśród czynności, których świadczenie dla osób prywatnych musi być ewidencjonowane za pomocą kasy fiskalnej.

Oznacza to, że co do zasady podatnicy, których obrót na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tys. zł, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy.

Natomiast w przypadku przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie roku, limit ten wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia.

Przekroczenie limitu obrotu a termin rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy

W przypadku kiedy limit obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zostanie przekroczony, przedsiębiorcy zobowiązani są do rozpoczęcia rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy. Muszą tego dokonać w terminie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstał obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykonuje zawód geodety i posiada swoją działalność gospodarczą. Jego klientami są osoby prywatne. W styczniu 2017 roku przekroczył on limit obrotu. W jakim terminie powinien rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy?

Podatnik zobowiązany jest do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej od 1 kwietnia 2017 r.

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej niż 700 zł.

Warto zaznaczyć, że aby skorzystać z ulgi, przedsiębiorcy muszą:

  • dokonać pisemnego zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży, zawierającego liczbę i miejsce używania kas rejestrujących,

  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących podatnika terminach,

  • dokonać fiskalizacji kas i zgłoszenia tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego (nie później niż 7 dni od fiskalizacji),

  • uregulować całą należność za kasę oraz odpowiednio ją udokumentować.

Ulga na zakup kasy dla czynnych podatników VAT

Czynny podatnik VAT może skorzystać z ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT za okres, w którym zaczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy.

Ulga na zakup kasy dla podatnika zwolnionego z VAT

Podatnik zwolniony z VAT również ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

W tej sytuacji należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego. Zgodnie z ustawą o VAT, a dokładniej art. 111 ust. 5 urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Kasa fiskalna dla geodety - kiedy konieczna?

Reasumując, kasa fiskalna dla geodety jest obowiązkowa po przekroczeniu limitu obrotu. Wówczas przedsiębiorca może ubiegać się o ulgę na jej zakup po spełnieniu odpowiednich warunków.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów