0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt a sprzedaż firmowego samochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W działalności rozliczam się ryczałtem (prowadzę ewidencję przychodów). W ubiegłym roku zakupiłem używany samochód ciężarowy oraz wprowadziłem go do ewidencji środków trwałych, a teraz chcę go sprzedać. Czy sprzedaż pojazdu muszę opodatkować w działalności mimo, że odpisy amortyzacyjne nie były w moim przypadku kosztem?

Konrad, Piła

 

Sprzedaż firmowego samochodu będzie w tym przypadku powodować powstanie przychodu do opodatkowania w ramach działalności. Należy zatem wystawić fakturę (lub fakturę bez VAT - w przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT). Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wskazuje wprost, że sprzedaż ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi ujętymi w ewidencji podlega opodatkowaniu stawką 3%.

Art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. f:

"Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% przychodów z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz składników majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy o podatku dochodowym, jest niższa niż 1.500 zł, nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło sześć lat."

Zatem, mimo że w przypadku opodatkowania ryczałtem nie przysługiwało prawo do pomniejszenia przychodu o wartość odpisów amortyzacyjnych, to sprzedaż firmowego samochodu i tak powoduje powstanie przychodu do opodatkowania, ale przy najniższej możliwej stawce ryczałtu: 3%. Tym samym konieczne jest wystawienie faktury.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów