0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy sprzedaż firmowego samochodu w 2014 roku będzie podlegała zwolnieniu z VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące podatku VAT. Podatnicy już teraz zaczynają swoje przygotowania do zmian, jakie opracował dla nich fiskus i zastanawiają się, jak będzie wyglądała kwestia opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży samochodów wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Sprzedaż składników majątku firmowego będzie opodatkowana VAT

Do końca roku 2013 przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT może zastosować zwolnienie na gruncie podatku VAT dla sprzedaży składników majątku firmowego wykorzystywanych przez okres minimum sześć miesięcy, od których nabycia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT (art. 43 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT).

Natomiast według nowych przepisów obowiązujących od 2014 roku podatnik będzie mógł zastosować zwolnienie jedynie dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia podatku VAT.

Sprzedaż samochodu w 2013 roku

W sytuacji sprzedaży samochodu, czy to ciężarowego czy osobowego, który był użytkowany przez okres co najmniej sześć miesięcy, przy nabyciu którego podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, oczywiste jest, że transakcja ta będzie korzystała ze zwolnienia z VAT.

Prawo do odliczenia podatku VAT nie przysługuje w sytuacjach, gdy samochód został nabyty na podstawie umowy kupna-sprzedaży, faktury VAT marża czy rachunku wystawionego przez nievatowca. Dodatkowo, zwolnienie przysługuje również podmiotom, u których zakup samochodu został udokumentowany fakturą, ale w chwili wprowadzenia go do firmy nie były czynnymi podatnikami VAT, a więc w konsekwencji nie miały prawa do odliczenia podatku.

A co z samochodami, od których podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku VAT? Otóż kwestia opodatkowania tego typu transakcji została wyjaśniona w par. 13 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią ze zwolnienia z VAT może korzystać dostawa samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów i pojazdów przysługiwało częściowe prawo do odliczenia kwoty podatku:

  • określonej w fakturze lub
  • wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy, lub
  • należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, lub
  • należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

- nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody i pojazdy spełniają definicję towarów używanych (przez towary używane zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel).

Z kolei podatnicy, którzy od nabytego samochodu dokonali odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości, jego sprzedaż muszą opodatkować stawką podstawową 23% VAT.

Sprzedaż samochodu w 2014 roku

Ze względu na nowe brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT z pewnością większość podatników dokonujących sprzedaży samochodów firmowych musiałaby tego typu transakcję opodatkować stawką podstawową tj. 23% VAT.

W związku z tym, że rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT z dniem 31 grudnia 2013 roku traci swoją moc prawną, resort finansów szykuje dla swoich podatników nowe regulacje. W projekcie rozporządzenia w sprawie zwolnień z podatku od towarów i usług oraz szczegółowych warunków stosowania tych zwolnień znajdziemy regulacje zwalniające z VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia 60% (lub 50%) kwoty podatku, nie więcej niż 6.000 zł  (lub odpowiednio 5.000 zł). Aktualnie funkcjonuje podobne zwolnienie, jednak dotyczy ono jedynie samochodów używanych, czyli wykorzystywanych przez okres minimum 6 miesięcy. W nowych przepisach nie ma już mowy o jakichkolwiek warunkach czasowych, co w konsekwencji oznacza, że podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT dla sprzedaży samochodu, przy którego nabyciu dokonał częściowego odliczenia podatku (ale nie więcej niż 6.000 zł), bez względu na okres jego wykorzystywania.

W uzasadnieniu do projektu można przeczytać: “(...) należy podkreślić, że ostatecznie kwestia zasad opodatkowania dostawy samochodów używanych, w stosunku do których przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego, zostanie uregulowana nową propozycją legislacyjną w związku z pracami implementacyjnymi decyzję derogacyjną dotyczącą samochodów.”.

Proponowane zmiany, odnoszące się do zwolnienia z VAT sprzedaży samochodów, przy których nabyciu przedsiębiorca dokonał jedynie częściowego odliczenia podatku VAT, nie są zmianami pewnymi. W związku z tym podatnicy w tej kwestii powinni wziąć pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów