0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż za pośrednictwem automatów - co warto wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W wielu firmach, galeriach handlowych czy też innych miejscach publicznych coraz częściej można spotkać różnego rodzaju automaty z jedzeniem lub napojami. Jednak jak prawidłowo rozliczać sprzedaż za pośrednictwem automatów? Odpowiadamy poniżej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy na sprzedaż za pośrednictwem automatów?

W kwestii odliczeń podatku VAT od sprzedaży za pośrednictwem automatów przepisy ustawy nie przewidują żadnego szczególnego obowiązku podatkowego. W związku z tym obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych.

Ważne!

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Jeżeli zaś przedsiębiorca otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy/wykonaniem usługi, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ich otrzymania.

W związku z powyższym w przypadku sprzedaży za pośrednictwem automatów obowiązek podatkowy powstaje każdorazowo, gdy konsument wrzuci do niego monetę. Jednak co do zasady podatek VAT rozliczany jest w okresach miesięcznych. Dlatego też opróżnianie automatów na koniec miesiąca i wykazywanie przychodu w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest jak najbardziej właściwe.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP2/443-1071/14/IK z 6 lutego 2015 r., a także broszura informacyjna wydana przez Ministerstwo Finansów, w której znajduje się poniższa informacja:

"(...)dla dostawy towarów za pośrednictwem automatów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów z automatu. Ponieważ określenie dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest istotne dla ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym dana czynność ma być rozliczona, w przypadku automatów, które nie ewidencjonują dnia sprzedaży jest wystarczające jeśli pieniądze lub żetony będą wyjmowane z automatu w ostatnim dniu miesiąca i do tego dnia zostanie przyporządkowana cała sprzedaż z automatu, jaka miała miejsce w trakcie całego miesiąca."

Czy sprzedaż za pośrednictwem automatów wymaga kasy fiskalnej?

Co do zasady sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Jednak rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zawiera zapis, iż:

zwolnieniu z ewidencjonowania podlega dostawa produktów (rzeczy) dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

W związku z powyższym sprzedaż za pośrednictwem automatów korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Zwolnienie to dotyczy również urządzeń wydających bilety, które przyjmują należność w:

  • banknotach,
  • bilionie lub
  • innej bezgotówkowej formie.

Czy sprzedaż za pośrednictwem automatów dotyczy też myjni samochodowej ?

Przedsiębiorca, który świadczy usługi w zakresie bezobsługowego mycia pojazdów, gdzie monety wrzucane są do urządzenia, zobowiązany jest do pobierania gotówki z maszyny przynajmniej raz w miesiącu. Wartość sprzedaży oraz kwotę podatku VAT należy ująć w ewidencji sprzedaży VAT, a co za tym idzie w deklaracji VAT sporządzanej na koniec okresu rozliczeniowego.

Jak wynika z powyższego, kwestie podatku VAT związane ze sprzedażą za pośrednictwem automatów są bardzo uproszczone. Wystarczy bowiem, że przedsiębiorca będzie opróżniał automaty na koniec każdego miesiąca i dokonywał rozliczenia podatku VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów