Poradnik Przedsiębiorcy

Odliczenie składek ZUS od dochodu małżonka - interpretacja

Z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych za rok 2016 osiągnęłam stratę. Będę się rozliczać wspólnie z małżonkiem, który osiągnął dochód z pracy na etat. Z działalności płaciłam składki ZUS i zdrowotne. Czy zatem możliwe jest odliczenie składek ZUS od dochodu małżonka?

Anna, Warszawa

 

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, jeżeli pomiędzy małżonkami przez cały rok istniała wspólność majątkowa, istnieje prawo do dokonania wspólnego rozliczenia rocznego na druku PIT-36.

Z samej konstrukcji zeznania PIT-36 nie wynika, że możliwe jest odliczenie składek ZUS od dochodu małżonka. W części E wskazuje się z osobna kwoty składek do wysokości dochodu każdego z małżonków. Zatem jeżeli podatnik poniósł stratę z działalności gospodarczej i nie osiągnął dochodu z innego źródła - to niestety nie będzie mieć możliwości dokonania odliczenia zapłaconej składki społecznej od dochodu małżonka.

Możliwe jest natomiast ujęcie składek społecznych w kosztach działalności, podnosząc tym samym kwotę straty możliwą do odliczenia w ciągu 5 kolejnych lat.

Inaczej kwestia wygląda z opłaconymi z tytułu prowadzonej działalności składkami zdrowotnymi. Możliwe jest ich odliczenie od podatku we wspólnym zeznaniu rocznym, nie ma znaczenia, że podatek pochodzi od dochodu osiągniętego przez małżonka.