0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wykorzystywanie samochodu na podstawie umowy użyczenia a KUP

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Chciałbym zacząć używać w firmie samochodu osobowego w sposób mieszany na podstawie umowy użyczenia od teściów. W jaki sposób powinienem to rozliczyć? Czy wydatki na paliwo etc. mogą stanowić koszt? Czy wykorzystywanie samochodu na podstawie umowy użyczenia pozwala na odliczanie VAT?

Tomasz, Sanok

 

Wykorzystywanie samochodu na podstawie umowy użyczenia polega na nieodpłatnym użytkowaniu udostępnionego samochodu, będącego własnością osób trzecich przez przedsiębiorcę.

Jeśli będzie Pan wykorzystywał w firmie samochód na podstawie umowy użyczenia i pokrywał w związku z tym koszty związane z eksploatacją pojazdu (paliwo, zakup części, naprawy etc.), wówczas jeśli spełniają one definicję kosztu uzyskania przychodów, ma Pan prawo ująć je w kolumnie 13 KPiR – Pozostałe wydatki.

Umowa użyczenia może być zawarta w dowolnej formie, jednak zaleca się skorzystanie z formy pisemnej, która jest dowodem w razie ewentualnych sporów.

Od 1 stycznia 2019 roku został zniesiony obowiązek prowadzenia kilometrówki PIT dla samochodów osobowych, w tym dla pojazdów wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia.

Art. 22 ust. 1 ustawy o PIT
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W przypadku wykorzystywania samochodu w sposób mieszany, tj. prywatnie i w działalności za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 46a uznaje się 75% poniesionego wydatku – wartość ta liczona jest jako 75% sumy kwoty netto powiększonej o wartość podatku VAT, która nie podlega odliczeniu.

Natomiast jeśli chciałby Pan wykorzystywać samochód wyłącznie w działalności, wówczas koszt uzyskania przychodu stanowi wartość netto w wysokości 100% poniesionego wydatku, jednak należy wtedy prowadzić kilometrówkę VAT.

W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.

Jeśli chodzi o podatek VAT, to zgodnie z obowiązującymi przepisami od wydatków eksploatacyjnych może odliczyć Pan 50% podatku VAT naliczonego (w przypadku samochodów niebędących środkami trwałymi i co do których nie są spełnione dodatkowe warunki). Nieodliczony podatek VAT zwiększa koszty uzyskania przychodu.

Natomiast jeśli wydatek dotyczy obowiązkowego ubezpieczenie samochodu OC, nie jest ono ograniczone limitem i wydatek ten stanowi w pełni koszt uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów